Назад

Тържествено честване на Деня на миньора и 30-годишния юбилей на Българската минно-геоложка камараБТПП бе отличена с  почетен знак за принос към минната индустрия по време на тържествено събрание, посветено на Деня на миньора и 30-годишния юбилей на Българската минно-геоложка камара (БМГК).

На тържественото честване председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов представи обзорен доклад за състоянието на отрасъла през изминалата година, като изтъкна постиженията и успехите на бранша, въпреки трудната икономическа обстановка. „Добивната индустрия в България осигурява 5% от брутния вътрешен продукт и е двигател за доброто социално-икономическо развитие на редица региони. През 2020 г. страната ни запазва своето водещо място в европейската минерално-суровинна индустрия, нареждайки се на челните места по добив на мед и злато“, отчете в доклада си проф. Вълканов.

БТПП връчи на  БМГК поздравителен адрес по повод юбилея, като отбелязва, че Българската минно-геоложка камара заема достойно място сред браншовите бизнес организации в България. През годините на своето съществуване Камарата съдейства за привличане на инвестиции в бранша и повишава имиджа на българския минно-добивен сектор в страната и чужбина.

Националното честване на Деня на миньора по традиция се организира от Българската минно-геоложка камара на 18-ти август – денят на Успението на св. Иван Рилски.