Назад

Проучване на Световната банка относно прехода към кръгова икономика в страните от ЕС

Световната банка се обърна към БТПП с молба за съдействие по извършване на проучване, свързано с прехода към кръговата икономика - правна рамка, политики, инструменти и стимули, прилагани в отделните страни, които да насърчат новия кръгов модел.

Целта на изследването е да се идентифицират основните предизвикателства за икономическото развитие на страните от ЕС. Проучването ще оцени различни управленски характеристики, които стимулират развитието на кръговата икономика и могат да бъдат добър пример за по-широко прилагане.

Въпросникът е предназначен за фирми, браншови секторни организации, както и публични организации. Желаещите да участват в проучването, могат да попълнят краткия онлайн въпросник, който е наличен както на български (линк), така и на английски език (линк). Попълването на въпросника отнема не повече от 5-10 минути.

БТПП препоръчва участие в проучването и предварително благодари за активността на своите членове и партньори.