Назад

Конференция в Талин с фокус цифровото бъдеще, 7 септември 2021 г.


БТПП получи покана от правителствената служба на Естония за предстояща престижна конференция в Естония, фокусирана върху цифровото бъдеще. Целта на събитието е да събере глобални лидери и представители на международни организации, за да обменят идеи и да очертаят пътя напред за обществото и икономиката.

Срещата на високо равнище в Талин ще бъде домакинствана от министър-председателя на Естония и ще се проведе на 7 септември 2021 г.

Български компании могат да участват в събитието онлайн и да присъстват на презентации и дискусии, фокусирани върху следните теми:

- Зависимост на икономическия растеж и цифровия преход от мащабни трансгранични инвестиции в инфраструктура

- Необходима свързаност и устойчиви инвестиции в бъдещето

- Сигурност и киберсигурност

- Подкрепа на нови бизнес модели, които стимулират икономически растеж, основан на иновациите.

Виртуалното събитие на високо ниво е безплатно, но е необходима предварителна онлайн регистрация.

За да видите подробна програма и да се регистрирате за срещата на високо равнище в Талин, посетете https://www.digitalsummit.ee