Брой 139 (1151), 21-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Парламентът прие днес на първо четене промени в ЗКПО


Във връзка с публикуваната вчера Декларация на Национално представените работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, с настояване за възможно най-бързо приемане на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, БТПП с удовлетворение отбелязва, че днес, 21 юли,  Парламентът прие на първо четене промени в ЗКПО, касаещи  личното ползване на служебни активи.

Полученият в натура доход от служител или мениджър - например от ползването на фирмен автомобил, да се облага с "плоска" ставка, вместо върху сумата да се дължи данък общ доход и осигуровки, реши парламентът с 91 гласа „за”, 5 „против” и 36 „въздържал се”.

НОВИНИ ОТ БТПП
Парламентът прие днес на първо четене промени в ЗКПО
Национално представените работодателски организации излязоха с декларация за възможно най-бързо приемане на промените Още
Безплатно онлайн приложение за създаване на етикети за идентификация на стандартни хомогенни логистични единици (SSCC) с GS1-128 баркод
Бързо и лесно създаване на логистични етикети за проследяване на доставките Още
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване”
Предложения и становища по проекта се приемат до 5 август 2016 г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Годишникът „Държавното обществено осигуряване през 2015 г.“ е публикуван на интернет страницата на НОИ
Сравнителен анализ за изпълнението на консолидирания бюджет по приходите и разходите на ДОО... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сътрудничество между Китай и България в областта на индустриалния капацитет
Посещение на китайска делегация, организирана от Съвета за насърчаване на сътрудничеството „Юг-Юг“ Още