Брой 139 (1151), 21-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Годишникът „Държавното обществено осигуряване през 2015 г.“ е публикуван на интернет страницата на НОИ


Националният осигурителен институт информира, че годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2015 г.“ е публикувано на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Публикацията включва преглед на макроикономическата среда, в която функционира държавното обществено осигуряване (ДОО), описание на актуалното социалноосигурително законодателство, както и подробна информация за състоянието и финансовите резултати на бюджета на ДОО през изминалата година.

Годишникът разглежда в детайли социалноосигурителните програми по осигурените социални рискове и резултатите от тяхното реализиране. Основен акцент в изданието е сравнителният анализ за изпълнението на консолидирания бюджет по приходите и разходите на държавното обществено осигуряване, както и по целевите осигурителни фондове. В отделни приложения под формата на таблици са представени данни за обхвата на осигурителното покритие по категории осигурени лица, осигурителни вноски и осигурителен доход по социални рискове и фондове, както и информация за разпределението на осигурителното участие между осигурител и осигурено лице.

Изданието може да бъде намерено в рубрика „НОИ“/раздел „Статистика и анализи“ / “Анализи“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Парламентът прие днес на първо четене промени в ЗКПО
Национално представените работодателски организации излязоха с декларация за възможно най-бързо приемане на промените Още
Безплатно онлайн приложение за създаване на етикети за идентификация на стандартни хомогенни логистични единици (SSCC) с GS1-128 баркод
Бързо и лесно създаване на логистични етикети за проследяване на доставките Още
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване”
Предложения и становища по проекта се приемат до 5 август 2016 г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Годишникът „Държавното обществено осигуряване през 2015 г.“ е публикуван на интернет страницата на НОИ
Сравнителен анализ за изпълнението на консолидирания бюджет по приходите и разходите на ДОО... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сътрудничество между Китай и България в областта на индустриалния капацитет
Посещение на китайска делегация, организирана от Съвета за насърчаване на сътрудничеството „Юг-Юг“ Още