Брой 139 (1151), 21-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване”


С цел постигане на диалог, Управляващият орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” очаква вашите предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване” в срок до 17:30 часа на 05.08.2016г. (включително) на електронна поща: аctivе_inclusion@mlsp.government.bg

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

От Управляващия орган обръщат внимание, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Пакетът от документи можете да откриeте ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Парламентът прие днес на първо четене промени в ЗКПО
Национално представените работодателски организации излязоха с декларация за възможно най-бързо приемане на промените Още
Безплатно онлайн приложение за създаване на етикети за идентификация на стандартни хомогенни логистични единици (SSCC) с GS1-128 баркод
Бързо и лесно създаване на логистични етикети за проследяване на доставките Още
Нови членове на Палатата
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване”
Предложения и становища по проекта се приемат до 5 август 2016 г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Годишникът „Държавното обществено осигуряване през 2015 г.“ е публикуван на интернет страницата на НОИ
Сравнителен анализ за изпълнението на консолидирания бюджет по приходите и разходите на ДОО... Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сътрудничество между Китай и България в областта на индустриалния капацитет
Посещение на китайска делегация, организирана от Съвета за насърчаване на сътрудничеството „Юг-Юг“ Още