Брой 15 (525), 22-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Програмата за обучение на управители и мениджъри – запознаване с японската индустрия


Enterprise Europe Network към БТПП съобщава, че е открита процедурата за кандидатстване по „Програмата за обучение на управители и мениджъри – запознаване с японската индустрия”, организирана от Европейско-японския център за индустриално сътрудничество с финансовата подкрепа на Европейската комисия. В рамките на четири седмици представители на европейския бизнес ще имат възможността да допълнят своите знания, както и да обсъдят текущи теми, свързани с правенето на бизнес в Япония. Програмата цели да запознае участниците със специфичните за страната икономически и културни особености, пряко свързани с правенето на бизнес. Програмата се състои от комбинация от лекции, семинари и фирмени посещения като целта е участниците да добият познания за актуалната бизнес среда в Япония чрез практически насочени анализи и проучвания. Предвижда се и възможност за удължаване на престоя на участниците, като през петата седмица могат да се организират фирмени посещения.

Дати за провеждане: от 12 май до 6 юни (или 7юни) 2014.

Краен срок за кандидатстване: 13 февруари 2014.

Заплащане: За първите четири седмици на програмата, Eвропейско-японският център ще покрие разходите, свързани с обучението, разходите за посещения, превод и т.н.

Участващите фирми ще трябва да покрият пътните разходи до/от Япония, настаняване и всички други разходи, които не се покриват директно от Европейско-японския център.

Участници от малки и средни предприятия, базирани в ЕС имат възможност да се възползват от стипендия до € 3000 (в случай на одобрение, € 2500, според условията за допустимост в документацията, ще бъдат разпределени за покриване на разходите по настаняване, и допълнително € 500 ще бъдат изплатени след приключване на участието и публикуване на фирмен профил в базата данни на Enterprise Europe Network).

Профил на участника:

Програмата е насочена към малки и средни предприятия и по-специално към ръководители, които:

  • участват при определянето и прилагането на политиките на техните компании относно Япония
  • имат възможност да бъдат прехвърлени в Япония
  • идват от компании, които възнамеряват да развият бизнес отношения с японски компании
  • желаят да научат повече за управленските и технологични практики в Япония.

Условия за допустимост:

Кандидатът:

  • трябва да е гражданин на ЕС
  • трябва да работи за компания/ организация, която е учредена като юридическо лице в рамките на ЕС
  • трябва да има подкрепата на фирменото ръководство и да има възможност да вземе участие по време на цялата програма
  • трябва да притежава добро владеене на английски език
  • би следвало да е ръководител или служител с ръководни функции
  • да притежава доказан опит в индустрията.

За повече информация и регистрация: http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP

За да получите допълнителните € 500, обвързани с качването на фирмения Ви профил в базата данни на EEN, се свържете с: Европейски информационен и иновационен център, БТПП, тел.: 02 8117 505, 02 8117 515, een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Зам.-председателят на БТПП участва в пленарна сесия на ЕИСК
Прието е становище относно пазарни инструменти за насърчаване на прехода към нисковъглeродна европейска икономика Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Нигерийската агенция за инвестиции ще представи възможностите за бизнес в западноафриканската страна Още
Програмата за обучение на управители и мениджъри – запознаване с японската индустрия
12 май – 6 юни 2014 г., Токио, Япония Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Българската асоциация за управление на хора връчи Годишните си награди
Наградите са за най-успешните HR професионалисти и екипи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г.
Високотехнологичните промишлени сектори са приоритет в стратегията Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Tрети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Основната част от мерките е насочена към подобряване на инвестиционния и строителен процес Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално издание на български език на международния стандарт ISO/IEC 27000:2012
Той се отнася за системи за управление на сигурността на информацията Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Комисията оповести доклада относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Докладът представя анализ на предприетите от България стъпки през изминалите осемнадесет месеца Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN