Брой 15 (525), 22-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Официално издание на български език на международния стандарт ISO/IEC 27000:2012


Българският институт за стандартизация издаде на български език новата версия на основния международен стандарт за системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ) - БДС ISO/IEC27000:2013 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник”, който е идентичен на английската версия на стандарта.

Той съдържа общ поглед върху системите за управление на сигурността на информацията и дефинира свързаните термини и е приложим за всички видове организации. Чрез прилагането на серията стандарти за СУСИ организациите могат да разработят и внедрят рамка за управление на сигурността на тяхната информация, интелектуалната собственост и данните за служителите или информацията, която им е поверена от клиенти или трети страни. Тези стандарти могат също така да бъдат използвани и при подготовка за независимо оценяване на техните СУСИ по отношение на защитата на информацията.

Този стандарт заменя и отменя БДС ISO/IEC 27000:2010.

Предвижда се този стандарт да бъде включен в колекция от стандарти за системи за управление на сигурността на информацията.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Зам.-председателят на БТПП участва в пленарна сесия на ЕИСК
Прието е становище относно пазарни инструменти за насърчаване на прехода към нисковъглeродна европейска икономика Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Нигерийската агенция за инвестиции ще представи възможностите за бизнес в западноафриканската страна Още
Програмата за обучение на управители и мениджъри – запознаване с японската индустрия
12 май – 6 юни 2014 г., Токио, Япония Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Българската асоциация за управление на хора връчи Годишните си награди
Наградите са за най-успешните HR професионалисти и екипи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г.
Високотехнологичните промишлени сектори са приоритет в стратегията Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Tрети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Основната част от мерките е насочена към подобряване на инвестиционния и строителен процес Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално издание на български език на международния стандарт ISO/IEC 27000:2012
Той се отнася за системи за управление на сигурността на информацията Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Комисията оповести доклада относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Докладът представя анализ на предприетите от България стъпки през изминалите осемнадесет месеца Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN