Брой 15 (525), 22-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г.


Министерският съвет прие на днешното си заседание Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г. Тя е адаптирана към европейския политически документ в областта на малките и средните предприятия Small Business Act. Със стратегията България следва препоръките на Европейската комисия за прилагане на документа и хармонизира националната си политика.

Предимствата на този подход са информационната обезпеченост на Стратегията и възможността ежегодно да се проследява нейното изпълнение, като се измерва напредъкът на страната и се съпоставя с останалите държави-членки в 10 области на действие: предприемачество, втори шанс за предприемачите, спазване на принципа „Мисли първо за малкия”, отзивчива администрация, достъп до държавни помощи и обществени поръчки, достъп до финансиране, достъп до единния пазар, иновации и умения, околна среда, интернационализация на бизнеса.

Наред с хоризонталния подход, Стратегията предлага и секторен подход в политиката към малките и средни предприятия като изтъква значението на високотехнологичните промишлени сектори и секторите на интензивните на знание услуги, за които се предвижда приоритетна подкрепа.

Основните финансови инструменти за реализиране на Стратегията ще бъдат програмните бюджети и европейските фондове, в частност Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

По силата на Закона за малките и средните предприятия министърът на икономиката и енергетиката съставя годишна програма, в която са описани основните действия на Правителството по прилагане на Стратегията.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Зам.-председателят на БТПП участва в пленарна сесия на ЕИСК
Прието е становище относно пазарни инструменти за насърчаване на прехода към нисковъглeродна европейска икономика Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Нигерийската агенция за инвестиции ще представи възможностите за бизнес в западноафриканската страна Още
Програмата за обучение на управители и мениджъри – запознаване с японската индустрия
12 май – 6 юни 2014 г., Токио, Япония Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Българската асоциация за управление на хора връчи Годишните си награди
Наградите са за най-успешните HR професионалисти и екипи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода до 2020 г.
Високотехнологичните промишлени сектори са приоритет в стратегията Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Tрети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Основната част от мерките е насочена към подобряване на инвестиционния и строителен процес Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално издание на български език на международния стандарт ISO/IEC 27000:2012
Той се отнася за системи за управление на сигурността на информацията Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Комисията оповести доклада относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Докладът представя анализ на предприетите от България стъпки през изминалите осемнадесет месеца Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN