Брой 38 (1302), 23-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП стартира проект за насърчаване на заетостта


Професионална подготовка на безработни по шест професионални направления и осем специалности

БТПП стартира проекта „КРОС – Комплексно, Рамково, Обучение и Стаж” по Националния план за действие за насърчаване на заетостта за 2017 г.

За по-малко от 10 месеца Палатата ще обучи 944 безработни лица от София, Монтана, Враца, Добрич, Варна, Поморие, Айтос, Бургас, Пловдив и Благоевград, като целта е поне на 378 от тях /40%/ да им се осигури заетост. Предвижда се 56 безработни лица или 5% от общо обхванатите от проекта да получат субсидирана заетост, а за 322 безработни или 34.1% от обучените безработни лица да се осигури заетост на първичния пазар на труда.

Всички безработни лица, обхванати от проекта, ще придобият ключова компетентност „Управление на промяната”. Това е необходимо, за да могат безработните лица да преодолеят личностната си и професионална изолация чрез включването им в обучение по този специализиран компетентностен модел.

Те, също така, ще получат и професионална подготовка по шест професионални направления и осем специалности, между които финансист, строител, озеленител, продавач-консултант, хотелиер и др.

Специфична особеност на проекта е, че чрез асоцииран проектен партньор, /регистриран като трудов посредник/ ще се насърчат работодателите от частния сектор да наемат допълнително /извън броя на лицата, обхванати от субсидирана заетост/ най-малко 25 безработни лица от уязвимите групи. Това ще стане чрез еднократно предоставяне на ваучери на тези работодатели, на които по електронен път ще се изпратят също образователните и компетентностните профили на обучаемите лица, за да могат те да направят своя избор съобразно потребностите им от специалисти.

Усилията на Българската търговско-промишлена палата винаги са били насочени към постигането на балансирано развитие на пазара на труда, така че да бъдат удовлетворени потребностите на работодателите от добре подготвени специалисти, които да могат да се справят с предизвикателствата на динамично и иновативно развиващата се икономическа среда. Осигуряването на качествена работна ръка води до увеличаване на потенциала за развитие на бизнеса.

Придобиването на нови знания и умения, на нова професионална подготовка и ключови компетентности е фактор и за намаляване на безработицата, особено сред младите хора, които по този начин могат да бъдат включени активно в пазара на труда.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 Глобален форум 2017: Стандартите са ключ към иновации и прогрес
Делегация на GS1 България участва във форума Още
Заместник-председателят на БТПП участва в пресконференция в Брюксел по повод доклад за предизвикателствата пред автомобилната промишленост в Европа
БТПП стартира проект за насърчаване на заетостта
Професионална подготовка на безработни по шест професионални направления и осем специалности Още
Представители на БТПП са на делово посещение в Судан
По покана на Посолството на Република Судан в София и на губернатора на провинция Червено море Още
Български фирми могат да получат подкрепа за интернационализация на дейността си
Европейската комисия стартира пилотен проект Ready2Go Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Оборотите в сектора на услугите нарастват през 2016 г.
Най-висок ръст отбелязва сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на COMPUTEX Taipei 2017
Представителството на TAITRA в България предлага поемане на част от разходите Още