Брой 38 (1302), 23-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Оборотите в сектора на услугите нарастват през 2016 г.


Оборотите в сектора на услугите в България нарастват през четвъртото тримесечие на 2016 година както на годишна, така и на тримесечна база, показват публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

НСИ проследява дейностите, свързани с транспорт и складиране, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщенията и други бизнес услуги. 

На годишна база общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 8%. Увеличението е при всички дейности, като най-значително е при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” (15,7%) и „Пощенски и куриерски услуги” (10,8%). 

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” е със 7,3% по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. Нарастване има при повечето дейности, като най-съществен е ръстът при „Издателска дейност” - със 17,3%, следван от „Дейности в областта на информационните технологии” - с 14,5%, и „Информационни услуги” - с 13,1%.

Спад се наблюдава при „Радио- и телевизионна дейност” (7%) и „Далекосъобщения” (0,5%).

При “Други бизнес услуги” най-голямо увеличение спрямо година по-рано е регистрирано при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” - с 24,6%. Най-съществено е намалението при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” (22,6%).

Спрямо третото тримесечие на 2016 година общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3,1%. Ръст е регистриран при почти всички дейности в сектора, като най-висок е за „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” (7%). Намаление се наблюдава само при дейност „Воден транспорт” - с 22,8%.

Оборотите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” нарастват с 4% спрямо третото тримесечие на 2016 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Издателска дейност” и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” - с 12,7%.

Спад се наблюдава при „Радио- и телевизионна дейност” (3,9%) и „Далекосъобщения” (0,8%).

При почти всички дейности в състава на “Други бизнес услуги” е налице ръст на оборотите спрямо предходното тримесечие, като то е най-голямо при „Други професионални дейности” (7,9%).

Само при две дейности е регистрирано намаление: „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” - с 9,7%, и „Рекламна дейност и проучване на пазари” - с 4,9%.

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 Глобален форум 2017: Стандартите са ключ към иновации и прогрес
Делегация на GS1 България участва във форума Още
Заместник-председателят на БТПП участва в пресконференция в Брюксел по повод доклад за предизвикателствата пред автомобилната промишленост в Европа
БТПП стартира проект за насърчаване на заетостта
Професионална подготовка на безработни по шест професионални направления и осем специалности Още
Представители на БТПП са на делово посещение в Судан
По покана на Посолството на Република Судан в София и на губернатора на провинция Червено море Още
Български фирми могат да получат подкрепа за интернационализация на дейността си
Европейската комисия стартира пилотен проект Ready2Go Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Оборотите в сектора на услугите нарастват през 2016 г.
Най-висок ръст отбелязва сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на COMPUTEX Taipei 2017
Представителството на TAITRA в България предлага поемане на част от разходите Още