Брой 38 (1302), 23-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 Глобален форум 2017: Стандартите са ключ към иновации и прогрес


Българската делегация на Глобалния форум GS1 2017

На 22 февруари програмата на GS1 Глобален форум 2017 стартира с провеждането на паралелни срещи по региони на организациите GS1. В сесията на GS1 в Европа бяха обсъдени приоритетните за европейската организация проектите и инициативите.

През септември 2016 г.  е подписано споразумение за присъединяване към Joint initiative on standartisation, чиято цел е изграждането на единен европейски пазар и премахване на бариерите за инвестиции, чрез модернизация, по-добро определяне на приоритетите и въвеждането на стандарти. В документа се подчертава, че стандартите са ключ към иновации и прогрес, независимо дали се отнасят до отделни стоки, материали, компоненти, системи или услуги, или за методи или процедури. Проучване показва, че внедряването на стандартите води до ръст на европейския брутен вътрешен продукт с 1-3%. Според Нейл Боленс, представител на Европейската комисия, стандартите са особено важни при изграждането на единен пазар и ще бъдат предприети стъпки за тяхното все по-широко въвеждане. Част от инициативата е и ANEC, асоциация която представя гласа на потребителите в процеса по стандартизация и която също подкрепя въвеждането на стандартите.

Представени бяха новостите в реално действаща платформа RAPEX, която се управлява от Европейската комисия. Системата е внедрена през 2001 година и непрекъснато се усъвършенства. Обхваща нехранителни стоки и основната й цел е да гарантира, че продуктите, които се предлагат на пазара, са безопасни. Изградена е на прост принцип и включва регистър и публичен интерфейс. Основният подход е националните институции да изпращат сигнал за опасни продукти към Комисията и те да го публикуват. Сайтът на системата е публичен и всеки потребител може да направи проверка дали даден продукт не е публикуван като опасен и дали не е обявен за изтегляне. Част от усъвършенстването на системата включва възможност за профилиране, като при изтегляне на съответното приложение потребителят може да зададе параметри, съответни на неговите нужди.

В рамките на форума се провеждат работни срещи по актуални теми за GS1 в глобален аспект: текстилна и обувна промишленост; пресни храни; омни-канална търговия; здравеопазване - проследимост на лекарствата и други.

Участниците в сесията за здравеопазване бяха запознати с последните важни събития и новини, свързани с внедряването на стандартите GS1 в отговор на законовите регулации в световен мащаб, касаещи проследимостта на лекарствата. Бяха обсъдени директивата на ЕС за фалшиви лекарства, както и други важни регламенти, които засягат пряко фармацевтичните производители.

Експерти на GS1 и външни лектори от сектора на здравеопазване дискутираха начини, по които националните организации GS1 могат да съдействат на фирмите-членове да отговорят по-лесно на регулаторните изисквания.

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 Глобален форум 2017: Стандартите са ключ към иновации и прогрес
Делегация на GS1 България участва във форума Още
Заместник-председателят на БТПП участва в пресконференция в Брюксел по повод доклад за предизвикателствата пред автомобилната промишленост в Европа
БТПП стартира проект за насърчаване на заетостта
Професионална подготовка на безработни по шест професионални направления и осем специалности Още
Представители на БТПП са на делово посещение в Судан
По покана на Посолството на Република Судан в София и на губернатора на провинция Червено море Още
Български фирми могат да получат подкрепа за интернационализация на дейността си
Европейската комисия стартира пилотен проект Ready2Go Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Оборотите в сектора на услугите нарастват през 2016 г.
Най-висок ръст отбелязва сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на COMPUTEX Taipei 2017
Представителството на TAITRA в България предлага поемане на част от разходите Още