Брой 106 (1118), 06-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на Палатата

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Производство и селекция на семена за посев

ЕКОВАТ ЕООД

Инженерни дейности и технически консултации

ЕС-ДИЗАЙН ООД

Производство на мебели

ИНВЕСТ МЕЛИ БГ ООД

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

КРИСТИН ЕООД

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

ПАЙН ТРИИ ИНВЕСТ ООД

Хотели и подобни места за настаняване

РИЛМАН ЕООД

Инсталиране на машини и оборудване

РИЧМАРТ (ЕООД

Производство на мъжка конфекция

СЪБЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инженерни дейности и технически консултации

ТЕА ТЕКСТИЛ АНДОНОВИ ООД

Производство на долно облекло

ТОРРЕ ТРАВЕЛ ЕООД

Туристическа агентска дейност

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Обучение на мениджъри от ХВП за маркиране с баркод на пресни храни и стоки с променливо тегло
За ефективна проследимост в хранително-вкусовата промишленост в съответствие с нормативните изисквания Още
Стартира сайтът на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове
Камарата обединява най-големите фирми в сектора Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн платформа представя нови туристически продукти в трансграничния регион Хасково – Одрин
Инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват туристически асоциации, туроператори, хотели, ресторанти и др. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България... Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на комбинираната номенклатура
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Информацията ще бъде полезна при осъществяване на търговски контакти с представители на тези държави Още