Брой 106 (1118), 06-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Онлайн платформа представя нови туристически продукти в трансграничния регион Хасково – Одрин

На 3 юни в Хасково се проведе Заключителна пресконференция по проект „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”*. Партньори по проекта са Хасковска търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Турция.

Проектът стартира през м. юни 2015 г., с продължителност една година. Изпълнението на проекта беше презентирано от  Христослава Георгиева, ръководител проект.

Основните резултати по проекта са:

  • Проведено е проучване на местното природно и културно наследство и е извършен анализ на идентифицираните обекти за потенциала им да бъдат развити като туристически забележителности. Подбрани са 33 туристически обекта от област Хасково и 15 - от вилает Одрин.
  • Създадени са 5 нови туристически продукта – маршрути с обекти от двете страни на границата, доказващи развитието на региона, като нова туристическа дестинация.
  • Отпечатан е триезичен туристически справочник “Природното и културно богатство на регион Хасково – Узункьопрю” – на български, турски и английски език, с електронна версия.
  • Проведени са две промоционални обиколки за представяне на новите туристически продукти на 30 български и турски предприемачи - представители на туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти, местни туристически асоциации, НПО и местни власти, ангажирани с насърчаване на развитието на туризма в трансграничната област. Посетени са 22 туристически обекта.
  • Проведени са две обучения за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм в Хасково и Узункьопрю.
  • Разработена е триезична онлайн туристическа платформа, съдържаща информация за целите на проекта, основните дейности, очакваните и постигнати резултати, както и информация за партньорските организации (http://bg-tr-tourism.eu/) Платформата е разработена като инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват НПО, местни власти, туристически асоциации, туроператори, туристически агенции, хотели, ресторанти и др. от регион Хасково – Одрин. Целта е членовете на мрежата да осъществяват комуникация и сътрудничество помежду си, да подпомагат изпълнението на съвместни дейности за популяризиране на новите туристически продукти, привличане на посетители в региона и организиране на съвместни мероприятия. Платформата беше представена на 13.05.2016 г. по време на работна среща в Узункьопрю.

----------
* Проект № 2007CB16IPO008-2013-3-069, с договор № РД 02-029-183/ 18.06.2015 г., разработен по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Област на интервенция: 1.2. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Изпълнява се в рамките на третата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ и съ-финансиране, осигурено от националните бюджети на България и Турция.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обучение на мениджъри от ХВП за маркиране с баркод на пресни храни и стоки с променливо тегло
За ефективна проследимост в хранително-вкусовата промишленост в съответствие с нормативните изисквания Още
Стартира сайтът на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове
Камарата обединява най-големите фирми в сектора Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн платформа представя нови туристически продукти в трансграничния регион Хасково – Одрин
Инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват туристически асоциации, туроператори, хотели, ресторанти и др. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България... Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на комбинираната номенклатура
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Информацията ще бъде полезна при осъществяване на търговски контакти с представители на тези държави Още