Брой 106 (1118), 06-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение на мениджъри от ХВП за маркиране с баркод на пресни храни и стоки с променливо тегло


Семинар за мениджмънта в хранително-вкусовата промишленост (ХВП) проведоха на 2 юни GS1 България, представяща световните стандарти и приложения GS1, и CSB-System България, доставчик на браншово-специфични ИТ решения за предприятията и процесното планиране.

Една от основните теми на семинара бе маркирането на пресни продукти и стоки с променливи тегла с баркод DataBar и как това спомага за подобрен контрол и управление на сроковете на годност и партидите и реализирането на ефективна проследимост в хранително-вкусовата промишленост в съответствие с нормативните изисквания.

„В България вече е отчетен интерес от страна на търговци и производители към използване на новия вид маркировка при храните. Това е и една от подбудите за организирането на днешния семинар. Освен че се подобрява управлението на сроковете на годност и партидите, с това ще се повиши и безопасността на крайните потребители и качеството на тяхното обслужване. Използването на DataBar позволява универсална идентификация на стоки с променливи тегла, за разлика от сега използваната, съобразена със всеки търговец. Това значително ще облекчи производителите при подготовката на доставките към различни търговски партньори.“ – обясни Цвета Братанова, изп. секретар на GS1 България.

“Внедряването на всяка една CSB система се предхожда от точен анализ на нуждите и описание на процесите в съответното предприятие. Клиентите получават индивидуално и уникално за тях софтуерно решение, обясни Георги Филчев, маркетинг и международни проекти  в CSB-System България. Той допълни, че предимство за фирмите в България е, че темповете на развитие в страната ни са малко по-бавни, проблемите и изискванията, изникващи пред българските фирми, доста често вече биват решени и обиграни в други държави, така клиентът получава едно решение, което е оптимално и изчистено от грешките. „Имайки опита от други фирми, като консултанти, знаем какво работи и какво не и можем да посъветваме фирмите, какво да направят, преди да внедрят дадено решение и отчетат първите резултати.”, бе категоричен Филчев

Много мениджъри вече са оценили значимата роля на собствената информационна система и използването на глобални стандарти. Най-добрите резултати от едно решение се получават, когато зад него стои правилната концепция. Така системата може да покрие всички области и по-късно да предостави правилната информация в подходящ вид.

На семинара бе представен и опита на производителя на месни продукти Тандем-В, който използва решения на CSB-System, в които са заложени стандартите за идентификация и маркиране с баркод GS1 и електронния обмен на данни. Изграждането на информационната система е започнало през 2002 г. с построяването на новото предприятие, което се намира в София. Благодарение на усилията в тази посока е постигнато добро управление на доставките, планиране на производството и намаляване на грешките, съществено е облекчен труда на служителите на компанията.

Семинарът премина при голям интерес от страна на участниците - представители на фирми от секторите производство и преработка на месо и мляко, рибовъдство и търговия с рибни продукти, търговия със замразени храни.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обучение на мениджъри от ХВП за маркиране с баркод на пресни храни и стоки с променливо тегло
За ефективна проследимост в хранително-вкусовата промишленост в съответствие с нормативните изисквания Още
Стартира сайтът на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове
Камарата обединява най-големите фирми в сектора Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн платформа представя нови туристически продукти в трансграничния регион Хасково – Одрин
Инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват туристически асоциации, туроператори, хотели, ресторанти и др. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България... Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на комбинираната номенклатура
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Информацията ще бъде полезна при осъществяване на търговски контакти с представители на тези държави Още