Брой 106 (1118), 06-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира сайтът на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове


Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове* (пряк член на БТПП) от днес официално стартира своя сайт на адрес: www.hoist.bg .

Сайтът е изграден на база динамична платформа, която позволява информацията да се визуализира на мобилни устройства в зависимост от техните параметри. В рубриката „Членове“ се съдържат препратки към сайтовете на членовете на Камарата.

Сайтът има английска и руска версии с цел популяризирането на дейността на Камарата и на нейните членове сред чуждестранните компании.


* Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове обединява компании, които представляват 85% от бранша „Телферо и краностроене“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обучение на мениджъри от ХВП за маркиране с баркод на пресни храни и стоки с променливо тегло
За ефективна проследимост в хранително-вкусовата промишленост в съответствие с нормативните изисквания Още
Стартира сайтът на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове
Камарата обединява най-големите фирми в сектора Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн платформа представя нови туристически продукти в трансграничния регион Хасково – Одрин
Инструмент за създаване на трансгранична мрежа, в която да се включват туристически асоциации, туроператори, хотели, ресторанти и др. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България... Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на комбинираната номенклатура
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Информацията ще бъде полезна при осъществяване на търговски контакти с представители на тези държави Още