Назад

БТПП подкрепя идеята за въвеждане на мерки, насочени към приобщаване на трайно изолираните и икономически неактивните лица към пазара на труда


БТПП подкрепя идеята за въвеждане на мерки, насочени към приобщаване на трайно изолираните и икономически неактивните лица към пазара на труда, предвидени в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, сигн. № 47-254-01-29. По-тясното взаимодействие между институциите и предвидената процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, отговарят на потребностите на бизнеса с оглед недостига на работна сила и несигурната социално-икономическа обстановка.

Палатата нееднократно е изразявала становища в посока подобряване на гъвкавостта и ефективността на политиките на пазара на труда по отношение на разширяване на възможностите за стимулиране наемането на работещи чрез субсидиране и други форми на финансиране на работодателите.

БТПП обаче не подкрепя предложението за намаляване на максималния срок за предоставяне на средства на работодателите за насърчаване на заетостта от 36 на 18 месеца, в момент в който работодателите все още изпитват затруднения от продължилата вече 2 години пандемия. БТПП счита за необходимо стимулиране на работодателите в тези трудни за тях времена, а не предвиждане на немотивирани ограничения.