Назад

Позиция на Европалати: ЕС и Западните Балкани – задълбочаващо се партньорство


Eвропалати  призовава страните от Западните Балкани и Европейския съюз да установят ясна времева рамка за прилагането на реформите, водещи към присъединяване към ЕС на Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Косово. За да се подготви за присъединяване, ЕС трябва да подкрепи дигитализацията на компаниите, предприемаческите знания и обучението чрез регионални партньори, като търговските и промишлените палати. Подкрепата на ЕС за ключова инфраструктура и структурните реформи в страните кандидатки са взаимосвързани.

Западните Балкани са част от Европа. Това е регион от стратегическо значение и ЕС има обща история и общо бъдеще със страните от региона.

Търговските отношения със Западните Балкани предшестват политическото развитие: в момента,  Европейският съюз е най-големият търговски партньор, инвеститор и донор на държавите от Западните Балкани.

Износът за страните от Западните Балкани се е увеличил повече от два пъти през последните десет години, а вносът се е увеличил повече от три пъти през същия период.

За съжаление, политическият напредък към присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС е в застой през последните години. За да се съживи динамиката към присъединяване, Европалати предлага конкретни стъпки, сред които ясен „график“, водещ  към присъединяване и ревизирана методология за разширяване. Европалати подкрепя концепцията за предварително съгласуване и хармонизиране на правила в страните от Западните Балкани с норми и стандарти на ЕС преди тяхното

официално присъединяване, както и  разпространение на знания относно цифровизацията, правото на ЕС и професионалното обучение за МСП чрез регионални партньори.

Докато всички страни от Западните Балкани не се присъединят към ЕС и не станат част от неговия единен пазар, „Общ регионален пазар на Западните Балкани“ може да помогне за намаляване на ненужната административна тежест, граничен контрол и насърчаване на търговията в региона. ЕС трябва да подкрепя тези усилия като подготовка за европейския единен пазар.

Всички стъпки, предлагани от Европалати ТУК 

Европалати считат, че една надеждна стратегия за разширяване на ЕС увеличава приемането на ключови структурни реформи в страните от Западните Балкани. Икономическите ползи за гражданите в региона като резултат от тези реформи и надеждността на институциите в тези страни вървят заедно. Сега е време за тяхното реализиране.