Назад

Предстоящи обучения, организирани от Сдружение „Клуб 9000“


⇒ Уебинар Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса/ дейността (ISO 22300, ISO 22301:2019, ISO 22313:2020, ISO/TS 22317:2021, ISO 22326:2018)
Уебинарът ще се проведе на 11 Април 2022г. Онлайн
За повече информация и записвания: http://club9000.org/bg/Training-Course.php?id=675

⇒ Курс Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 13 - 15 Април 2022г. Онлайн
За повече информация и записвания: http://club9000.org/bg/Training-Course.php?id=676

⇒ Модулен курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 18 - 21 Април 2022г. Онлайн
За повече информация и записвания: http://club9000.org/bg/Training-Course.php?id=677

⇒ Курс Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:05/2020, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 26 - 27 Април 2022г. Онлайн
За повече информация и записвания: http://club9000.org/bg/Training-Course.php?id=674