Брой 219 (1483), 15-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българският бизнес гледа с оптимизъм и увереност към 2018 година


„Традиционните въпроси за трудностите, които срещат българските фирми са най-важното, което осмисля нашето съществуване като неправителствена организация. Ние се опитваме всекидневно да решаваме затрудненията, които има бизнесът в своята дейност. Проучването ни включва очакванията на компаниите в 4 области: приходи, как ще се движи заетостта, предвиждат ли инвестиции, очакванията им за бизнес климата като цяло“. Това заяви по време на пресконференция днес председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той и икономическите анализатори на Палатата представиха проучване, извършено сред 602 български фирми. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 000 фирми от 23 държави.

Достъпът до квалифицирани кадри и несигурността във вътрешното търсене са основните притеснения за компаниите. Г-н Симеонов посочи като основен проблем пред работодателите в България липсата на квалифицирана работна ръка. Той бе категоричен, че вътрешното търсене през последната година започва да има съществена роля в ръста на българската икономика. „Притесненията в момента са дали търсенето на кадри в страната ще продължи да расте. Засега и нашите очаквания са, че ще има такъв ръст“, допълни Симеонов.

Близо 63% от анкетираните фирми в България очакват подобрение на бизнес климата през 2018-та, докато през 2017 година делът им е бил 38%.

Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става трудно да се намерят работници с необходимия профил.

За поредна година компаниите имат подобрени очаквания за експорта – близо половината от анкетираните прогнозират по-високи продажби в чужбина през 2018 година.  Г-н Симеонов заяви, че „приходите в България от продажбите в чужбина е един устойчив показател. И тази година имаме стабилна група от фирми, които смятат, че нещата ще вървят без промяна, имаме  също и една група от 50%, които са повече от миналата година, които разчитат на увеличение на  продажбите в чужбина. Нормално е, при старанието и на неправителствените организации, и на държавните институции за разширяване на международните пазари, това да се случи. В Европа не са толкова оптимистично настроени.”

Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като друго най-голямо затруднение. „По-малко от половината не очакват промяна в продажбите в страната, но се увеличават фирмите, които разчитат на вътрешния пазар – почти 50%. Това е съществен ръст в сравнение с миналата година“ , коментира  Симеонов.

47% от анкетираните очакват възобновяване на инвестиционната активност. Г-н Симеонов обяви на база на други източници, че „около 90% от чуждестранните инвеститори в България планират и разширяват своите инвестиции в страната почти двойно и тройно. Учудващ е спадът за поредна година на чуждестранни инвестиции в България“.

За заетостта прогнозите са за стабилизиране и дори лек ръст – преобладаващата част, около 55% от работодателите, очакват да запазят броя на служителите си.

Липсата на квалифицирани кадри е проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании. Резултатите от анкетата на европейско ниво показват, че предприятията са до голяма степен оптимистични за предстоящата година, като очакванията за продажбите, заетостта и инвестициите са във възходяща тенденция.

Перспективата от Brexit е предизвикателство основно за бизнес общностите от Ирландия и Малта, посочва проучването на ЕВРОПАЛАТИ, но се класира много по-ниско в повечето страни-участнички в ЕЕS 2018. Вероятно този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година, но е интересно да се проследи как в бъдеще ще се изменя мнението на предприемачите.

В подробния доклад на ЕВРОПАЛАТИ се обръща внимание на необходимостта администрациите да продължат да подкрепят икономическото възстановяване, чрез прилагане на устойчиви, благоприятни за растежа политики и свеждане до минимум на регулаторната тежест за европейския бизнес.

Презентация за очакванията на българския бизнес  ТУК

Инфографики и кратък анализ на резултатите, както и пояснения относно използваната методолигя, можете да намерите тук и тук.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският бизнес гледа с оптимизъм и увереност към 2018 година
Очаква повече продажби в чужбина и стабилна заетост Още
БТПП пое мисията да бъде активен посредник между бизнеса и Столична община
Среща на столичния кмет с представители на бизнеса Още
Посланикът на Гърция се запозна с дейността на БТПП
Нараснал е броят на регистрираните в Палатата компании със смесено и гръцко участие Още
Обсъжда се идея за създаване на Българо-узбекистански бизнес съвет
Целта е да се активизират двустранните търговско-икономически отношения Още
Среща с представител на Южноафриканското посолство в София
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Доклад за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на страната
Населението на България се топи по-бързо от предвиденото в демографската стратегия Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагана промяна в Търговския закон предвижда премахване на акциите на приносител
въвеждане в българското законодателство на висок стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията докладва за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Мониторингът остава поне до края на 2018 година, България има още работа Още
Онлайн пазаруване: по-добра защита на потребителите
Ефективен механизъм за борба с нелоялните търговци както онлайн, така и офлайн Още