Брой 219 (1483), 15-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

Доклад за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на страната


снимка: http://www.cross.bg

Населението на България продължава да намалява, но главно заради ниския естествен прираст, а не заради външната миграция. Това е един от изводите в доклада за изпълнението през 2016 г. на Националната стратегия за демографско развитие на страната (2012-2030 г.), приет от правителството днес.

През 2016 г. българското население наброява 7.101 млн. души, намалението за година е с 52 хил. души или 0.7%. Едновременно с това стратегията предвижда населението да намалее до 7 млн. души чак през 2030 г. Това означава, че ако спадът продължава със същите темпове, България ще изпълни заложеното в стратегията 12 години по-рано.

През 2016 г. в България са се родили 64 984 деца. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 966 или с 1.5 на сто.

Коефициентът на детска смъртност се е понижил до 6.5 промила, което е най-ниската регистрирана в страната стойност и е под заложения в стратегията показател от 7 промила.

Министерският съвет е приел, че се наблюдават положителни промени и при стандарта и качеството на живот. През 2016 г. годишният общ доход средно на член на домакинство е бил 5167 лв., което е с 4.3% повече спрямо 2015 г. За периода 2008-2016 г. общият доход средно на човек се увеличава близо 1.5 пъти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският бизнес гледа с оптимизъм и увереност към 2018 година
Очаква повече продажби в чужбина и стабилна заетост Още
БТПП пое мисията да бъде активен посредник между бизнеса и Столична община
Среща на столичния кмет с представители на бизнеса Още
Посланикът на Гърция се запозна с дейността на БТПП
Нараснал е броят на регистрираните в Палатата компании със смесено и гръцко участие Още
Обсъжда се идея за създаване на Българо-узбекистански бизнес съвет
Целта е да се активизират двустранните търговско-икономически отношения Още
Среща с представител на Южноафриканското посолство в София
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Доклад за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на страната
Населението на България се топи по-бързо от предвиденото в демографската стратегия Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагана промяна в Търговския закон предвижда премахване на акциите на приносител
въвеждане в българското законодателство на висок стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията докладва за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Мониторингът остава поне до края на 2018 година, България има още работа Още
Онлайн пазаруване: по-добра защита на потребителите
Ефективен механизъм за борба с нелоялните търговци както онлайн, така и офлайн Още