Назад

Партньорство на БТПП с IMD World Competitiveness Center
Българската  търговско-промишлена палата информира за първото си партньорство с Института за развитие на мениджмънта (IMD World Competitiveness Center) - Швейцария, чрез участието в годишния доклад-изследване 2021 г. на конкурентоспособността на държавите. БТПП пряко участва в подготовката на цялостното  проучване за България, селекцията на фирми и организации. Световната класация за конкурентоспособност на IMD ежегодно анализира икономиките на 64 държави по света въз основа на повече от 330 критерия: официална статистика (2/3) и данни от допитване до бизнес лидерите (1/3). Публикуваните данни са оценка на капацитета на страните да създават и поддържат среда, която подкрепя конкурентоспособността на предприятията.

Тазгодишните резултати поставят България на 53-то място от общо 64 държави. Страната ни показва спад с пет позиции спрямо 2020г., както и предходните няколко години. Според IMD, основните предизвикателства пред България през 2021г. са свързани с политическата нестабилност, нисък процент на ваксинации срещу COVID-19, ограничено разпространение на решенията за електронно правителство, високи енергийни разходи за бизнеса, изоставащо качество на университетското образование, съпроводени с ниски разходи за научноизследователска и развойна дейност, както и постоянен проблем с корупцията.

Страната ни се класира забележително добре в подкатегориите „Икономическа ефективност“ и „Ефективност на правителството“, където индексите на „цените“ заемат 8-мо място и 18-то място в „данъчната политика“. Най-лошата оценка на България е в подкатегорията „Бизнес ефективност“, където страната е класирана на 61-во място - както за подкритерия „пазар на труда“, така и за „управленските практики“.

Институтът за развитие на мениджмънта (IMD) е швейцарска независима академична институция, основана преди 75 години. В продължение на девет години, той е класиран в Топ 3 на годишното глобално класиране на Executive Education на FT. Основната му цел е да развие лидери, желаещи да променят организациите и да допринесат за просперитет на обществото.

По-подробна информация за годишника на IMD и цялостното представяне на България вижте  тук.

За директно заявяване на IMD World Competitiveness Yearbook 2021  ТУК