Назад

Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците


Със законопроекта се предлага всички фирми и самоосигуряващи се лица, чиито приходи от дейността са намалели с повече от 30 на сто през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване за помощта, спрямо приходите за същия месец на 2019 г., да могат да получат безвъзмездна финансова помощ по избор:

  • еднократна помощ в размер на 4 средномесечни заплати или
  • месечна помощ в размер на до 90 на сто от фиксираните оперативни разходи за микро и малки предприятия и до 70 на сто от фиксираните оперативни разходи за средни и големи предприятия

Предвижда се право на помощ от държавата да имат и предприятия и самоосигуряващи се лица, които са започнали дейността си през 2020 г. като редът и критериите за получаване на помощта се определят от МС по предложение на министъра на икономиката.

С представения законопроект се предлага и еднократна безвъзмездна финансова помощ да получават стартиращите през 2021 г. фирми, които са наели най-малко 5 служители на пълен работен ден за не по-малък от 6 месеца срок. Размерът на помощта е 8 средномесечни заплата.

Предвидено е изплащането на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на една средномесечна заплата за физически лица, изгубили работата си вследствие на пандемията при положение, че лицето не е получавало друго безвъзмездна финансова помощ за безработица.

Направено е и предложение за изменение в ДОПК във връзка с освобождаването от лихви по време на извънредната обстановка по отношение на неплатените в законоустановените срокове публични задължения изискуеми след 13 март 2020 г.

Сигнатура:46-154-01-32

Дата:13/08/2021
Законопроектът можете да намерите на сайта на Народното събрание: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163760

Ако имате предложения и препоръки, моля изпращайте ги в БТПП, на мейл адрес lawyer@bcci.bg

Aко желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля, натиснете Абонамент