Сибирски международен форум по оздравителен и медицински туризъм


От 26 до 28 октомври 2021 г. в гр. Барнаул, Алтайски край, Руска федерация, ще се проведе ежегодният Сибирски международен форум по оздравителен и медицински туризъм.

Алтайският край е дългогодишен партньор на Министерството на туризма на Република България.

Той е един от петте водещи райони в Русия в областта на оздравителния и балнеолечебен туризъм през последните 15 години. На територията му се намират 41 санаторно-курортни организации, тук е разположен и един от водещите курорти с федерално значение и уникални лечебни програми – град Белокуриха.

Основните теми, които ще бъдат обсъдени в тазгодишния Сибирски международен форум по оздравителен и медицински туризъм, са свързани с развитието на лечебно-оздравителния туризъм в Русия и в другите страни, направления и възможности за популяризирането му, формирането на съпътстващ туристически продукт, взаимодействие между участниците на туристическия пазар, използване на природните лечебни ресурси за оздравителни цели, развитието на потенциала на СПА направленията и др.

Правителството на Алтайския край покани за участие във Форума представителна делегация на Министерството на туризма, като се подготвя по време на събитието подписване на  Меморандум за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Правителството на Алтайския край.

Отчитайки дългогодишния опит на страната ни в успешното развитие на оздравителния туризъм, Правителството на Алтайския край и Управлението на Алтайския край за развитие на туризма и курортната дейност канят за участие в Сибирския международен форум по оздравителен и медицински туризъм представители на българския туристически бизнес, които да споделят своя опит в работата си в областта на оздравителния и медицински туризъм, формирането на този специфичен туристически продукт.

Разходите за пътуване и настаняване са за сметка на участниците във Форума.

Желаещите да се включат в българската делегация могат да заявят това писмено на електронен адрес k.zhekova@tourism.government.bg в срок до 26 август 2021г.:

  • името на компанията/организацията и контактна информация; 
  • участниците във Форума – трите имена и заемана длъжност;
  • темата на презентацията;
  • лице за контакт от страна на компанията/организацията.

Програмата на Сибирския международен форум по оздравителен и медицински туризъм ще бъде предоставена допълнително и публикувана от организаторите на страницата на Форума http://med.visitaltai.info/med/.

За уточняваща информация - Катя Жекова, аташе по туризма в Руската федерация, моб. тел.: +7 925 358 00 38, Email: k.zhekova@tourism.government.bg ; kzhekova@yandex.ru