Брой 162 (1673), 24-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП насърчава иновативното предприемачество


Важен аспект на цялостната политика на Българската търговско-промишлена палата е да насърчи иновативното предприемачество въз основа на информация, предоставяна от Службата за публикации на ЕС към Генерална дирекция „Комуникации" на Европейската комисия. В тази връзка БТПП се ангажира редовно да запознава бизнеса, младите предприемачи и динамично развиващите се иновативни фирми с информацията за иновативни продукти, финансирани по проекти със средствата на ЕС.

Информацията за иновативни идеи и продукти, решения, разработки и технологии, може да спомогне за внедряването им в производствената дейност на фирмите или да вдъхнови нови иновативни решения.

Българската търговско-промишлена палата оказва и съдействие на фирмите при кандидатстването им за финансиране на иновативни идеи и решения по Инструмента за МСП на Програма Хоризонт 2020. БТПП се ангажира, при одобрението на проектите, да окаже съдействие за успешното им изпълнение.

За контакти: Беата Папазова, Национално контактно лице за Инструмента за МСП на Програма Хоризонт 2020, тел. 0888 525 625, b.papazova@bcci.bg; Христина Шотекова, Ръководител на центъра на Enterprise Europe Network /EEN/, тел. 02/8117 515,   h.shotekova@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с търговския аташе към Посолството на САЩ
Търговска мисия от Алабама ще посети страната ни в края на септември Още
БТПП насърчава иновативното предприемачество
Оказва и съдействие на фирмите при кандидатстване по Инструмента за МСП на Програма Хоризонт 2020 Още
Покана за участие в „Представяне пред инвеститори и стартъпи на иновативни проекти на изследователи от водещи институти на БАН”
Организира Съветът по иновации при БТПП на 7 септември 2018 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
Уверено по пътя към ERM II
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Срокът на проверките за нередности в европроектите ще се съкрати наполовина Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Има ли разлика между „режимите с отложено плащане” и „митническите икономически режими”?
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
НСИ: Спад на цените в селското стопанство с 5.8% на годишна база
Най-голямото намаление е в цените на пресните плодове - с 20% Още