Брой 162 (1673), 24-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове


Проектът на ПМС предвижда промяна в чл. 10, ал. 3 от Глава втора „Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, ред за извършване на проверка за установяване на нередности и докладване на нередности”, Раздел II „Проверка за установяване на нередност или липса на нередност” от Наредбата.

Необходимостта от промяна на Наредбата е продиктувана от направен анализ от страна на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Предмет на проучването са били сигнали за нередности и наложени финансови корекции по общински проекти, финансирани по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСПФ), както и по двустранни трансгранични проекти.

Целта на нормативната промяна в Наредбата е да се намали 3-месечният срок по чл. 10, ал. 3 от нея, с което да се създадат гаранции, че няма да се забави темпът на изпълнението на проектите, финансирани по ЕСПФ, като проверките по сигнали за нередности ще приключват със съответната бързина. Срокът по чл. 10, ал. 3 от Наредбата се редуцира от 3 месеца на 45 дни.

 

Дата на откриване:

22.8.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Правосъдие и вътрешни работи

Дата на приключване:

21.9.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с търговския аташе към Посолството на САЩ
Търговска мисия от Алабама ще посети страната ни в края на септември Още
БТПП насърчава иновативното предприемачество
Оказва и съдействие на фирмите при кандидатстване по Инструмента за МСП на Програма Хоризонт 2020 Още
Покана за участие в „Представяне пред инвеститори и стартъпи на иновативни проекти на изследователи от водещи институти на БАН”
Организира Съветът по иновации при БТПП на 7 септември 2018 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
Уверено по пътя към ERM II
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Срокът на проверките за нередности в европроектите ще се съкрати наполовина Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Има ли разлика между „режимите с отложено плащане” и „митническите икономически режими”?
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
НСИ: Спад на цените в селското стопанство с 5.8% на годишна база
Най-голямото намаление е в цените на пресните плодове - с 20% Още