Назад

Безопасността и здравето при работа като нов основен принцип и право на труд: насоки за работодателите


През юни 2022 г. Международната конференция на труда прие резолюция и включи безопасната и здравословна работна среда в рамките на основните принципи и права на работното място на Международната организация на труда (МОТ), измени съответно Декларацията на МОТ от 1998 г. за основните принципи и права на работното място и призна Конвенция 155 и Конвенция 187 като основни конвенции на МОТ.

Работодателите трябва да бъдат подготвени да предприемат необходимите действия в контекста на засиления натиск за въвеждане и прилагане на правилата за БЗР. За да помогне на работодателите да се адаптират към новата реалност, Международната организация на работодателите (МОР) подготви информационен документ, който предоставя подходяща и актуална информация по темата.