Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта


С предложените изменения и допълнения се цели преобразуване на държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" в административната структура към Министерството на труда и социалната политика, усъвършенстване на законовата рамка, регламентираща специфичните мерки за субсидирана заетост, облекчаване изискванията на работодателите, превенция на преминаване на безработните лица в групата на неактивните, скъсяване на прехода от безработица в заетост, както и прецизиране на разпоредби на ЗНЗ.

Работодателите да заявят обучение за лицата от неравностойните групи на пазара на труда (на пълно или непълно работно време), които ще наемат, както и да осигурят ментор, който да подпомага да придобият/възстановят трудови навици и да се адаптират към трудовия процес, това се предвижда като нова мярка в законопроекта. 

Отменя се изискването към работодателите, кандидатстващи за субсидии по мерки за насърчаване на заетостта, да наемат безработни лица на работни места за длъжности, по които през последните три месеца не са прекратявали трудово правоотношение с работници и служители.

Дата на откриване:

 9.1.2023 г.

Целева група:

 Всички заинтересовани

Сфера на действие:

 Социална политика и заетост

Дата на приключване:

 8.2.2023 г.

Добави коментар