Назад

GS1 Глобален форум 2023 – хибридно, 13-16 февруари 2023 г.

В периода 13-16 февруари 2023 г. ще се състои GS1 Глобален форум 2023. Форумът е най-мащабното събитие на GS1 общността, което се провежда веднъж годишно с цел съгласуване на глобалната стратегия на организацията, както и установяване на диалог между експерти на GS1 по целия свят и представители на индустрията.

През 2023 г. GS1 празнува своя 50-годишен юбилей. Тази година събитието отново ще се провежда на живо в Брюксел, но ще запази практиката за достигане на по-голяма аудитория посредством онлайн излъчване на пленарни и тематични сесии. Очакват се над 2 000 регистрации от 116 страни. Част от сесиите са отворени и за представители на индустрията.

В четирите дни от форума ще се проведат четири пленарни сесии, над 60 други сесии и работни срещи. Основните теми на събитието ще бъдат:

  • Отбелязване на годишнината и приносът на глобалната идентификация за съвременния облик на търговията
  • Решението Verified by GS1
  • Миграция към 2D баркод и произтичащите многобройни възможности
  • Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN)
  • Глобален модел на данните (GDM)
  • Стандартите GS1 в здравеопазването.

Преди малко повече от половин век, водещи представители на индустрията и търговията избират да въведат "универсален продуктов код", който променя хода на световната икономика. В рамките на тазгодишния форум Организацията ще ни представи и напредъка по Verified by GS1 – услуга за проверка на легитимността на номерата и идентичността на продукта, която вече намира практическо приложение в много държави. Това ще стане в рамките на сесия в понеделник, 13-ти февруари от 14:30 до 16:00 СЕТ.

GS1 България Ви кани също да участвате на 16-ти февруари, четвъртък, от 10:45 до 11:45 СЕТ в сесия, посветена на цифровите продуктови паспорти. Цифровият паспорт на продуктите ще бъде въведен поетапно за всички физически стоки, включително компоненти и междинни продукти, пуснати на пазара на Европейския съюз (ЕС) или въведени в експлоатация, с изключение на храни, фуражи и лекарствени продукти. Той ще е задължителен за продуктите, произведени в Европа, и за тези, които се внасят в ЕС. Присъединете се, за да почерпите от опита на представителите на индустрията.

Програма на събитието: тук

Часовете на сесиите са в Central European Time (CET), а работен език е английски. Събитието е хибридно и регистрираните участници могат да се включат както онлайн, така и на място. Разходите за пътни и настаняване при участие на място се поемат от самите участници.

Регистрация за събитието тук

При необходимост от съдействие при регистрацията може да се обръщате към екипа на GS1 България. За повече въпроси и информация относно събитието и темите: тел. 02/8117 571 или 567, gs1bulgaria@gs1bg.org