Назад

БГ Баркод: достъпно здравословно хранене


Фирма „Д Бест“ ЕООД е въвела най-много продукти за седмицата 15-19 януари 2024г. в електронния каталог БГ Баркод. Дружеството се занимава с пакетиране и дистрибуция на висококачествени ядки, семена, тахани, мед и сушени плодове. Компанията започва своята дейност през 1999 г. със скромна селекция от ядки и с визията да споделят полезност на ядките, сушените плодове и семената. През 2005г. „Д Бест“ ЕООД разширяват продуктовата си гама, а миналата година е била повратна за навлизане на нови пазари и достигане до по-широка аудитория. В основата на мисията на компанията е принципът, че всеки заслужава достъп до здравословни, питателни и с ясен произход продукти.

Информация за продуктите на фирмата вече може да бъде намерена в електронния каталог БГ Баркод. Той е универсален каталог за стоки от всички категории и позволява събиране и съхранение на структурирани и надеждни продуктови данни.

Повече информация за каталога БГ Баркод тук

Фейсбук: https://www.facebook.com/gs1bulgaria/