Назад

Първа сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране за 2024 г.


Първа  сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране за 2024 г. на Борд проектно финансиране организира Съветът "Предприемачество и стартъп" към БТПП, в партньорство с Kreston BulMar, Инвестър Рилейшънс Сървисис, Агенция за инвестиции в строителството и Пейшънт Кепитъл ООД.

След успешно проведени 6 сесии през 2022 и 2023 г. Борд проектно финансиране се превърна  в постоянен форум за подкрепа на  проекти на МСП. Инициативата има за цел да предостави информация за възможностите за финансиране на компаниите и да ги ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране – банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции и инвеститори.

Сесията ще протече в три етапа:

Първи етап: Подаване на електронно попълнени формуляри с информация за кандидата и проекта – 15  февруари  2024 г.  до 17:00 ч.

Втори етап: Подбор от експертна комисия на подходящите за финансиране предложения и консултирането им към подходящите форми за финансиране – срок 27 февруари 2024 г.

Трети етап: Представяне на избраните проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори – 08 март  2024 г. 10 часа

Изисквания за участие:  Български компании - малки и средни предприятия, съгласно класификацията на Закона за счетоводството.

Компаниите, които имат желание да представят своите проекти на 08.03.2024 г., могат да кандидатстват ТУК  в срок до 15.02.2024  г.

За повече информация:
g.sabeva@bcci.bg   +359888592585
d.peeva@irsbg.info + 359887661036