Назад

Европейските институции постигнаха съгласие по окончателния текст на бъдещата директива за правото на поправка


  • Мерки за ускоряване на ремонта след изтичане на законовата гаранция
  • Стимули за по-дълго използване на продукти, като ваучери за ремонт
  • Онлайн платформите ще помогнат на потребителите да намерят местни магазини за ремонт и обновени стоки

Eвропейският парламент и страните членки отвориха пътя пред приемането на нова директива, която ще гарантира на потребителите, че ще купуват уреди, които могат да бъдат ремонтирани.

Институциите постигнаха политическо споразумение по окончателния текст на бъдещата директива, която насърчава поправката на счупени или дефектни стоки, известна още като директивата за правото на поправка.

Законодателството, което е част от екополитиката на ЕС, целяща по-малко разходване на ресурси, трябва да улесни потребителите да търсят ремонт вместо замяна, като направи достъпа до ремонтни услуги по-лесен, по-бърз, прозрачен и по-привлекателен, съобщи белгийското председателство на Съвета на ЕС, което довърши преговорите от името на страните членки.

Задължението за предоставяне на възможност за ремонт се вменява на производителите на електроуреди, а потребителите запазват правото си да избират ремонт или замяна на повредена в рамките на гаранционния срок стока.

Директивата ще обхване пералните и съдомиялните машини, хладилниците и прахосмукачките, както и мобилните телефони.

Европейският парламент и страните от ЕС предстои да приемат директива, базирана на това споразумение. След като тя бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, всяка държава от Евросъюза трябва в срок от 24 месеца да я транспонира (включи) в националното си законодателство. 

Пълната информация тук