Брой 69 (1581), 11-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес делегация за участие в икономическа конференция “Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, гр. Тел Авив, Държавата Израел


В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 26 април 2018 г. в гр. Тел Авив, Държавата Израел ще се проведе икономическа конференция на тема “Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”. Конференцията се организира от Посолството на Република България в Тел Авив, делегацията на ЕС в Израел и Търговско-промишлената палата „Израел – Европейски съюз“. Конференцията ще бъде открита от Емил Караниколов, министър на икономиката на България и Ели Коен, министър на икономиката и индустрията на Израел.

Израел е страна с високо технологично ориентирана пазарна икономика и силно развити промишлени сектори, като авиация, информационни и комуникационни технологии, компютърен дизайн, медицинска и оптична електроника.  В световен мащаб Израел е лидер в областта на изследователската и развойната дейност в комуникациите, софтуера и медицината. Според годишния бюлетин на ОИСР, Израел е класирана на първо място в света по разходи за научноизследователска и развойна дейности, като процент от БВП. Държавата е единствената страна в света, която има споразумение за свободна търговия едновременно със САЩ, Мексико, Канада и Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация, която ще придружи министър Емил Караниколов в Израел и ще участва в икономическата конференция. Програмата на бизнес делегацията предвижда в рамките на посещението да бъдат проведени B2B срещи между български и израелски фирми, посещения на високотехнологични паркове и акселератори, срещи с бизнес организации и др. Предвид темата на събитието, в делегацията ще бъдат включени представители на български компании от високотехнологичната област, ИКТ сектора, стартиращи (startup) компании и др.

Желаещите да се включат в бизнес делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 13.04.2018 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова, тел: 02/940 79 75 и Николина Георгиева, тел: 02 940 79 77.

Организацията на посещението, в т.ч. пътуване, настаняване и участие в конференцията се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България в Тел Авив и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация, свързана с посещението и програма.

Приложение:Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за рекламно участие в поредното 20-то издание на класацията на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Вашето рекламно послание ще достигне до широк кръг предприемачи в страната и чужбина Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект “co-LABOURative LAB” ще подобрява работоспособността на безработни лица чрез „Икономика на споделянето“
Проектът е финансиран по програма Еразъм+ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб
Предлагат се различни видове пенсионни продукти, подходящи за капиталовите пенсионни фондове Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всички заявления и уведомления за е-услугите на НАП вече се подават във всички офиси на Агенцията
До сега тези документи се приемаха само в офиса по регистрация за юридическите лица или по постоянен адрес за физическите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът на ЕС потвърди договорения с ЕП компромисен текст за промени в директивата за командироване на работници
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация за участие в икономическа конференция “Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, гр. Тел Авив, Държавата Израел
25-27 април 2018 г.; срок за заявяване на участие в ИАНМСП: 13 април Още