Брой 69 (1581), 11-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб


Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане Концепцията за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване на интернет страницата си в рубриката „Документи“, подрубрика „Проекти на нормативни актове“. Срокът за изразяване на мнения, предложения и становища по нея е 14-дневен и приключва на 24.04.2018 г.

В Концепцията се предлагат различни видове пенсионни продукти, подходящи за капиталовите пенсионни фондове – както професионални, така и универсални. При разработването на конкретните предложения се изхожда от основното предназначение и цел на пенсионното осигуряване, а именно – след достигане на определените от закона изисквания да се предостави определено периодично плащане (пенсия) на лицето. В тази връзка се предвижда основният вид плащания да са под формата на пожизнени пенсии и схеми за програмирани плащания.

Концепцията е разработена въз основа на изготвения Концептуален модел от сформирана със заповед на министъра на труда и социалната политика работна група с участието на експерти от Комисията за финансов надзор, Национален осигурителен институт, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциация на индустриалния капитал в БългарияБългарска търговско-промишлена палата (БТПП)Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)КТ "Подкрепа" / Podkrepa CL и представители на научните среди. Допълнително по концептуалния модел бяха представени бележки и предложения от Българска стопанска камара и Съюза за стопанска инициатива.

На база на концепцията ще бъдат разработени предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които пълно и непротиворечиво да бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

 

Концепция за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване

Лице за контакт: Петя Малакова, началник на отдел "Обществено осигуряване"
Тел.: 02/8119 435
Ел. поща: p.malakova@mlsp.government.bg

Дата на публикуване на проекта: 10.04.2018 г.

Срок за обществено обсъждане: 24.04.2018 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за рекламно участие в поредното 20-то издание на класацията на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Вашето рекламно послание ще достигне до широк кръг предприемачи в страната и чужбина Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект “co-LABOURative LAB” ще подобрява работоспособността на безработни лица чрез „Икономика на споделянето“
Проектът е финансиран по програма Еразъм+ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб
Предлагат се различни видове пенсионни продукти, подходящи за капиталовите пенсионни фондове Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всички заявления и уведомления за е-услугите на НАП вече се подават във всички офиси на Агенцията
До сега тези документи се приемаха само в офиса по регистрация за юридическите лица или по постоянен адрес за физическите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът на ЕС потвърди договорения с ЕП компромисен текст за промени в директивата за командироване на работници
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация за участие в икономическа конференция “Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, гр. Тел Авив, Държавата Израел
25-27 април 2018 г.; срок за заявяване на участие в ИАНМСП: 13 април Още