Брой 69 (1581), 11-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network


 

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, пишете на e-mail: een@bcci.bg.

За допълнителен контакт: тел.: 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

КОРЕЯ                                                                             
RDKR20180302001
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи прототип на потребителски интерфейс и модел за предотвратяване на грешки, свързан с интернет на нещата и сензорни мрежи. Търси се партньорство с университети, научноизследователски организации, малки и средни предприятия и др.
Краен срок за подаване на проекта: 13.09.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 30.08.2018

 

ИТАЛИЯ                           
RDIT20180312001

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-INNOSUP-03-2018.  Целта на проекта е да се разработи система, която да позволява проверка, управление и съгласуване между субекти/организации работещи в областта на рециклирането, и повторното използване на изделия от пласмаса. Търси се партньорство с университети, научноизследователски организации, малки, средни и големи предприятия и др.
Краен срок за подаване на проекта: 15.05.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2018

-------------------------------------
За достъп до всички оферти посетете уеб-сайта на Enterprise Europe Network към БТПП: http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/   

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за рекламно участие в поредното 20-то издание на класацията на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Вашето рекламно послание ще достигне до широк кръг предприемачи в страната и чужбина Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект “co-LABOURative LAB” ще подобрява работоспособността на безработни лица чрез „Икономика на споделянето“
Проектът е финансиран по програма Еразъм+ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб
Предлагат се различни видове пенсионни продукти, подходящи за капиталовите пенсионни фондове Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всички заявления и уведомления за е-услугите на НАП вече се подават във всички офиси на Агенцията
До сега тези документи се приемаха само в офиса по регистрация за юридическите лица или по постоянен адрес за физическите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът на ЕС потвърди договорения с ЕП компромисен текст за промени в директивата за командироване на работници
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация за участие в икономическа конференция “Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, гр. Тел Авив, Държавата Израел
25-27 април 2018 г.; срок за заявяване на участие в ИАНМСП: 13 април Още