Назад

Бизнес форум на Инициативата „Три морета“, Вилнюс, 11 април 2024 г.


Българската търговско-промишлена палата получи информация от Търговско-промишлената палата на Литва относно предстояща Среща на върха и бизнес форум на Инициативата „Три морета“, които ще се състоят на 11 април 2024 г. в гр. Вилнюс, Литва.

Инициативата „Три морета“ е политическа и икономическа платформа. Тя допълва стратегиите и политиките на ЕС в областите трансгранична инфраструктура, енергетика, транспорт и цифрови комуникации. Към момента в нея участват Австрия, България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. Партньори на инициативата са Германия, Европейската комисия и САЩ.

През 2024 г. Инициативата се председателства от Литва. Най-важният й форум е ежегодната среща на върха, която се организира от държавата-председател. По време на тези срещи се прави обобщение от мандата на съответната държава-председател, взимат се решения и се обсъждат следващите приоритети и цели на инициативата.

Тематичният обхват на бизнес форума във Вилнюс ще включва:

  • Финансови инструменти за развитие на региона;
  • Транспорт и интелигентна свързаност;
  • Възстановяване на Украйна;
  • Дигитални иновации и екосистеми за киберсигурност;
  • Енергийна трансформация и технологии с нулеви емисии.

Събитието предвижда допълнителни дискусии по различни теми и двустранни бизнес срещи /В2В/. Подробна програма можете да разгледате тук.

Заинтересованите за участие компании трябва да се регистрират до 1 март 2024 г.

За повече информация може да се свързвате с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 489, 8117 421 или e-mail: irelations@bcci.bg.