Назад

Заявяване на интерес и участие в „технически диалог“ относно инфраструктурно разширение на контейнерния терминал в пристанище Копер


СТИВ - Любляна съобщава за получена информация от фирма Лука Копер, която е основен оператор на пристанище Копер, относно предстоящото през 2024 г. инфраструктурно разширение на контейнерния терминал на кей I. Фирмата отправя покана за заявяване на интерес от страна на заинтересовани български фирми за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Първата стъпка, преди тази процедура, е т. нар. „технически диалог“, в който особено значение имат потенциални участници от следните сегменти на гражданското строителство:

  • крайбрежно строителство или друг вид комплексни строителни дейности;
  • доставчици на стоманени тръби (шипове);
  • изпълнители на драгиране.

Подробна информация за проекта е достъпна на следния линк: https://www.luka-kp.si/en/news/notice-to-potential-bidders-construction-of-the-northern-part-of-pier-i-and-invitation-to-a-technical-dialogue/

Заинтересованите фирми могат да получат допълнителна информация и да заявят интерес на: portkoper@luka-kp.si и investicijskapisarna@luka-kp.si.