Назад

Едно сканиране на баркод може да повиши безопасността на пациента

В първия ден от  ГЛОБАЛЕН ФОРУМ GS1 2024 беше поставен акцент върху приложение на стандартите GS1 в здравеопазването. В пленарна сесия, посветена на стратегия 2023-2027 на GS1 за този сектор, беше предизвикана дискусия относно ползите от прилагане на стандартите. Участие в дискусията взеха Pavan Heda, вицепрезидент, Supply Chain, Johnson & Johnson; Stephen Bush, Medical Director-Operations, The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust и Marasi Mwencha, ръководител Supply Chain, Global Fund. Сесията се модерираше от Siobhain Duggan, ръководител на отдел "Иновации и здравеопазване" в GS1 Ирландия. За J&J използването на стандартите GS1 за лекарства и медицински изделия е свързано с увеличаване на регулаторните изисквания за стандартизация. Освен това, се намалява сложността на процесите и се осигурява точност при лечение на пациентите. И не на последно място помага да се предотврати навлизането на фалшиви продукти и да се защити марката J&J. В The Leeds Teaching Hospital NHS Trust, която има 2000 болнични легла, стандартите се използват успешно за проследяване на кръвни банки и това, на кой пациент, какъв имплант е поставен. При необходимост в рамките на няколко минути може да се направи обратно проследяване, наместо сложното и често неефективно търсене в документация на хартия. Стандартите се използват и при електронните записи на пациентите, за отразяване на приема на лекарства и какви процедури са били извършвани. Global Fund работи с повече от 100 страни. Партньрството на фонда с ключови партньори, в т.ч. GS1, е изключително важно, за да продължи да спасява човешки животи в цял свят. От 2002 г. досега са спасени 59 милиона. Една от целите на фонда е да изгради доверие в здравната система, като предоставя качествени лекарства и медицински изделия на местата, където са необходими и в точното време. Идентификацията и маркирането с баркод по стандартите GS1 помагат за правилното функциониране на веригите за доставка и проследимостта. Global fund има амбицията до 2030 г. да спре разпространението на вирусите на човешкия имунодефицит, туберколозата и маларията.

Прилагането на стандартите GS1 води до повишена безопасност на пациентите, подобрена ефективност на процесите, проследимост и цифрова трансформация на веригите за доставки в здравеопазването чрез сканиране на баркод.

Една от целите, заложени в стратегия 2023-2027, е утвърждаването на единна маркировка с баркод на лекарства и медицински изделия в целия свят, а именно - един продукт, един баркод (2D), който да съдържа GS1 Digital Link. Наличието на различни баркодове върху опаковките на продуктите в точката на предоставяне на медицински грижи водят до объркване и увеличават риска за пациента. Когато всеки здравен продукт има само един баркод върху опаковката се гарантира еднозначната идентификация и отпада колебанието, какво всъщност трябва да бъде сканирано при изпълнение на съответната клинична процедура или в рамките на различните бизнес процеси.

На сесията бе представено, как GS1 Digital Link Syntax Standard и GS1 conformant resolvers помагат за миграцията към „един продукт, един баркод“. Бяха демонстрирани работещи мобилни приложения на GS1 Healthcare, J&J и GS1 Япония, които след сканиране на 2D код с GS1 Digital Link предоставят информация за лекарства, включитело електронни листовки.

Официалното откриване на форума бе направено в началото на пленарната сесия за здравеопазване от Mark Batenic, новият председател на GS1 и бивш изп.  директор на IGA и Renaud de Barbuat, изп. директор на GS1. Последните данни показват, че във форума участват на място 836 и онлайн 1 676 представители на Национални организации GS1 от 110 страни и индустрията.

За повече информация може да се обръщате към GS1 България на имейл gs1bulgaria@gs1bg.org и тел.: 02/8117 567, 604, 611.