Брой 133 (138), 11-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Иновациите в пивоварната индустрия спестяват 8 млрд. литра вода и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%


Пивоварите в Европа имат съществен принос за устойчивото развитие на околната среда, показва независим доклад от май 2012 г. на холандски (КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.) и британски (Кампден БРИ) консултанти. Направените заключения са на база получени данни от 156 компании, които произвеждат 62% от бирата в Европа.

Европейските пивоварни имат в портфолиото си над 40 хиляди вида и марки пиво. Всички те съдържат натурални съставки от най-високо качество. Ето защо пивоварната индустрия в много голяма степен зависи от естествените ресурси – както от тяхното количество, така и от тяхното качество. От ключово значение е водата, енергията, вторичните продукти, производствените отпадъци и отпадъците от опаковки да бъдат разумно и устойчиво управлявани.

В състава на бирата водата е около 90%. Според въведените иновационни технологии и структурата на пивоварния сектор в отделните страни за производството на 1 литър бира са необходими от 2,5 до 6,5 литра вода. В България тези стойности са около 4,5 литра при средни за Европа 4,2 литра. Анализът показва, че за последните 2 години европейските пивовари са успели да намалят употребата на вода в производството си с приблизително 4.5% за литър бира. През 2010 са спестени около 8 милиарда литра вода – или количеството, необходимо за производствения процес на още 32 средни по размер пивоварни с капацитет 500,000 хектолитра годишно.

В периода от 2008 до 2010 г. пивоварите са изразходвали 3.8% по-малко енергия за производството на литър бира, а това води до спад в емисиите на СО2 със 7.1%. За сравнение, това количество въглероден диоксид се равнява на изгорелите газове от 175 000 автомобила за 10 000 изминати километра. Пивоварната индустрия в Европа намалява и отпадните води от производствения процес с 6.9%.

Продължава използването на вторични продукти от пивоварството като фураж в животновъдството. Само за 2010 г. са оползотворени 6 000 000 тона за храна на животни. Друга част от вторичните продукти се използва за производството на биогаз. Отчетените в доклада количества зелена енергия са със 7% повече от 2008 г.

Опаковките са от изключително значение за запазване на качеството и вкуса на бирата. Повсеместна е тенденцията пивоварите да намаляват отпадъците от опаковки, фокусирайки се върху използването на бутилки за многократна употреба (24,5%), намаляване на теглото на опаковките и използване на рециклируеми материали.

Заключението на доклада е, че пивоварният сектор на Европа използва все по-ефективно зелени технологии, постоянно намалява вредното въздействие върху околната среда, повишава ефикасността при употребата на енергия, вода и суровини, и намалява вредните емисии и отпадъци. Дадените примери сочат, че няма стъпка в пивоварния процес, която да не е показала подобрение в екологична посока.

Пълният доклад можете да намерите тук

За съюза на пивоварите в България  тук

НОВИНИ ОТ БТПП
Учредена е Българо-украинска индустриална камара към БТПП
Смесената камара е отворена за нови членове Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Информационни семинари, посветени на качеството
Организатори са Хасковската търговско-промишлена палата и партньорски организации от Гърция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Иновациите в пивоварната индустрия спестяват 8 млрд. литра вода и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%
Съюзът на пивоварите в България публикува доклад „The Environment Performance of the European Brewing Sector” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Промените транспонират в законодателството ни евродиректива Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Интересите на инвеститорите на първо място съгласно нови правила
Инвеститори, които купуват финансови продукти, ще бъдат по-добре информирани и защитени съгласно предлагани нови мерки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България чества 100-годишнината от Балканските освободителни войни
Открита е дарителска сметка за възстановяването на паметниците на загиналите за обединението на Родината в Балканската епопея Още