Брой 133 (138), 11-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които в националното ни законодателство ще бъдат транспонирани разпоредбите на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Административното сътрудничество се изразява в правилата и процедурите, посредством които държавите-членки си сътрудничат помежду си с оглед на обмена на информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони относно преките данъци, включително местните данъци. За осъществяване на административното сътрудничество държавите-членки имат задължение да осигурят помежду си обмен на информация при запитване, автоматичен и спонтанен обмен на информация, връчване на документи, присъствие и участие в административните производства, както и паралелни проверки и ревизии на задължените лица.

С промените в ДОПК се доразвиват действащите форми на обмен на информация, разширява се обхватът на лицата, по отношение на които ще се извършва административното сътрудничество, дефинира се националният орган, който е компетентен да осъществява сътрудничеството (за България – изпълнителният директор на НАП), създава се възможност длъжностни лица от запитваща държава-членка да присъстват и подпомагат извършването на действията в административните и съдебните производства в запитаната държава-членка и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Учредена е Българо-украинска индустриална камара към БТПП
Смесената камара е отворена за нови членове Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Информационни семинари, посветени на качеството
Организатори са Хасковската търговско-промишлена палата и партньорски организации от Гърция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Иновациите в пивоварната индустрия спестяват 8 млрд. литра вода и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%
Съюзът на пивоварите в България публикува доклад „The Environment Performance of the European Brewing Sector” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Промените транспонират в законодателството ни евродиректива Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Интересите на инвеститорите на първо място съгласно нови правила
Инвеститори, които купуват финансови продукти, ще бъдат по-добре информирани и защитени съгласно предлагани нови мерки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България чества 100-годишнината от Балканските освободителни войни
Открита е дарителска сметка за възстановяването на паметниците на загиналите за обединението на Родината в Балканската епопея Още