Брой 133 (138), 11-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК: Интересите на инвеститорите на първо място съгласно нови правила


Както показа финансовата криза, ЕС трябва да затегне правилата за продажба на инвестиционни продукти – за да може инвеститорите да получават по-ясна информация и по-добри съвети.

В момента правилата изостават спрямо все по-сложните продукти, които се продават на обикновените инвеститори. С предложенията Комисията има за цел да накара продавачите на инвестиционни продукти да поставят интересите на своите клиенти на първо място.

Запълване на липсата на информация

Съгласно предложението за стандартен информационен документ инвестиционните съветници ще бъдат задължени да предоставят на инвеститорите определена основна информация за всеки продукт. С помощта на документа инвеститорите ще могат:

  • да получават най-важната информация, необходима за вземането на информирано решение;
  • да разбират дори сложни инвестиционни продукти;
  • да сравняват рисковете и цените на различни продукти, за да могат да избират най-подходящите за тях продукти.

По-добра защита при покупка на застрахователни продукти

Настоящите правила за застрахователните продукти не се прилагат последователно от страните в ЕС и не са достатъчно подробни, за да могат да осигуряват достатъчна защита. Някои продажби въобще не са обхванати от тези правила.

Комисията предлага да се въведат общи стандарти за всички продажби на застрахователни продукти без значение дали се извършват пряко или чрез брокер. Благодарение на правилата потребителите ще получават подходящи съвети и информация относно комисионната на продавача и други такси.

По-ясни правила за взаимните фондове

Около 75 % от всички колективни инвестиции на малки инвеститори се падат на ПКИПЦК – европейски взаимни фондове. За да се защитят инвеститорите, активите на ПКИПКЦ се държат от отделна компания, известна като депозитар, която също така следи дали управителят на фонда спазва правилата.

С предложените мерки ще се създадат по-ясни и уеднаквени в по-голяма степен правила за ПКИПКЦ, включващи:

  • задълженията и отговорностите на депозитарите;
  • политиката за заплати – за да се гарантира, че тя не води до прекомерно поемане на рискове и че е тясно свързана с дългосрочните интереси на инвеститорите и с целите на фонда;
  • административни наказания когато ПКИПКЦ, техните управители или депозитари нарушават законите на ЕС – наказания, които са достатъчно строги, за да направят нарушаването на закона неизгодно.

По-строгите правила ще допълнят останалите мерки на ЕС за защита на инвеститорите. Сред тях са мерки за достъп на инвеститорите до обезщетение, когато нещата се объркат, и за подобряване на финансовата грамотност.

Повече за финансовите услуги в ЕС ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Учредена е Българо-украинска индустриална камара към БТПП
Смесената камара е отворена за нови членове Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Информационни семинари, посветени на качеството
Организатори са Хасковската търговско-промишлена палата и партньорски организации от Гърция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Иновациите в пивоварната индустрия спестяват 8 млрд. литра вода и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%
Съюзът на пивоварите в България публикува доклад „The Environment Performance of the European Brewing Sector” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Промените транспонират в законодателството ни евродиректива Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Интересите на инвеститорите на първо място съгласно нови правила
Инвеститори, които купуват финансови продукти, ще бъдат по-добре информирани и защитени съгласно предлагани нови мерки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България чества 100-годишнината от Балканските освободителни войни
Открита е дарителска сметка за възстановяването на паметниците на загиналите за обединението на Родината в Балканската епопея Още