Назад

Сдружение "Клуб 9000" организира онлайн обучения през август


Сдружение "Клуб 9000" отправя покана за участие в следните обучения:

Курс Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 18 - 20 август 2021г. Онлайн
За повече информация и записвания ТУК

Модулен курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 23 - 26 август 2021г. Онлайн
За повече информация и записвания  ТУК