Брой 52 (309), 14-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Фотоволтаичната индустрия – с искания за нови мерки в енергетиката


На 13 март 2013 г. в гр. София Българската фотоволтаична асоциация (БФА) проведе пресконференция на тема „Фотоволтаичната индустрия с искания към новите ръководства на МИЕТ и ДКЕВР”. Участници бяха Никола Газдов, председател, и Владимир Аличков, член на управителния съвет на БФА.

Никола Газдов запозна участниците с проведената предния ден среща на БФА с директорите на БЕХ, НЕК и ЕСО. Изграден е конструктивен диалог с държавните дружества, в продължение на който ще бъде сформирана междуведомствена работна група с участието на ВЕИ производителите. Работната група ще търси общи решения на актуалните предизвикателства, свързани с управление на електроенергийната система, произтичащи от необичайно ниското вътрешно потребление и намалелия износ на ток. ЕСО прие предложенията на БФА за повече прозрачност и ще публикува в интернет детайлни данни за производството на електроенергия от различните типове технологии, както и за потреблението на ток в страната. ЕСО и НЕК успокоиха производителите, че ВЕИ няма да бъдат изключвани от мрежата, освен при опасност за сигурността на системата. Работната група между ЕСО, НЕК и ВЕИ производителите следва да изработи механизъм за комуникация и реакция при наличие на крайно критични ситуации. По този начин ще се избегне изключването на ВЕИ централи, за сметка на доброволно краткосрочно ограничаване на малък процент от производствения капацитет, единствено при крайна необходимост.

БФА обяви, че ще внесе искане за среща с новия министър на икономиката, тъй като следващите няколко месеца са критични за българската енергетика и е нужно да се предприемат спешни мерки. „Настояваме за  пълен ценови и регулаторен одит, който да покаже публично за какви услуги, колко и защо плащат гражданите и бизнеса“, заяви Никола Газдов. „Нужно е да се назначи изцяло нов състав на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който да участва активно в проверките на дейностите в сектора и да се заеме с опитимизиране на проблемните регулации. Сегашният състав на ДКЕВР е нелегитимен, тъй като всички членове на комисията са в оставка“, допълни Газдов.

Владимир Аличков представи икономически данни от сектора. Той напомни и за незаконната „цена за достъп”, която бе определена от ДКЕВР при пълна липса на икономически аргументи и прехвърля на частните ЕРП до 39% от прихода на ВЕИ производителите. По думите на Аличков „БФА подкрепя идеята на КНСБ за създаване на социален фонд, който да събира отчисления от всички производители на електроенергия в България, в рамките на 5-6% от печалбата им. Средствата следва да подпомагат на най-нуждаещите се и с тях те да покриват голяма част, около 30-40%, от енергийните си разходи.“

Недискриминационният подход следва да се отнася до всички производители на електроенергия в страната, а незаконната „цена за достъп“ за ВЕИ да отпадне. БФА подкрепя и идеята за диференцирани цени на ток, при които до достигане на дадено количество потребена енергия, цената да е по-ниска. Тези мерки ще повлияят благоприятно и за подобряване на енергийната ефективност в страната.

„Всички решения на служебното правителство и на бъдещия нов състав на ДКЕВР следва да бъдат приемани по прозрачен, недискриминационен и честен начин. Това ще разсее съмненията, че новите лица ще продължат старата политика“, заяви Газдов.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП представи предимствата за инвестиции в България на икономически форум в Цюрих
Повече от 70 представители на швейцарския бизнес, от различни сектори взеха участие във форума Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фотоволтаичната индустрия – с искания за нови мерки в енергетиката
БФА подкрепя създаването на социален енергиен фонд, като мярка в помощ на най-нуждаещите се Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум на австрийски фирми Austria Showcase „Транспортна техника и транспортна инфраструктура”
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание, три дни преди да бъде разпуснато, одобри Закона за туризма
Във финалните текстове остана въвеждането на срочна категоризация за повече видове туристически обекти, както и възможността за издаване на електронни туристически ваучери Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Средният осигурителен доход за януари е 634,55 лв.
Той намалява спрямо предходния месец Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага правила за осъществяването на практика на Инициативата за младежка заетост
Инициативата ще бъде допълваща към други проекти, разработени на национално равнище, в това число проекти, получаващи подкрепа по линия на ЕСФ… Още