Брой 52 (309), 14-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Народното събрание, три дни преди да бъде разпуснато, одобри Закона за туризма


На 12 март депутатите гласуваха окончателния вариант на Закона за туризма. Документът бе внесен в парламента след многократно обсъждане с бранша и заинтересованите институции. Той въвежда редица стъпки за децентрализирано управление на сектора и интегриране на организациите в него. Нормативният акт ще помогне да се намали административната тежест за бизнеса и да се повиши защитата на потребителите на туристически услуги.

Текстът заменя безсрочната категоризация на туристическите обекти с 5-годишна, което ще повиши качеството на услугите в тях. Разширява се обхватът на обектите, подлежащи на категоризация, създават се и нови – "апартаментни туристически комплекси", "хостели", "апартаменти за гости".

Законът въвежда електронни услуги за подаване на заявления за регистрация и категоризация, за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност само по електронен път, за сключване на договори за организирано туристическо пътуване с обща цена и др.

Облекчени са режимите за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за категоризация на туристически обекти по отношение на изискваните документи. Отпадат регулаторните режими за категоризация на плажовете и ски пистите.

Нормативният акт създава основа за туристическо райониране на страната. Районите ще формират местни туристически продукти и ще осъществяват регионални маркетинг и реклама. Те ще покриват цялата територия на страната и ще бъдат съобразени с общинските административни граници. Със закона се разширяват правомощията на кметовете на общини като категоризиращи и контролни органи. Ще се формира и национална мрежа от туристически информационни центрове по единни стандарти.

Нов момент е и сертифицирането на услугите в балнео-, СПА и уелнес туризма. Въвеждат се правила за професиите екскурзовод, планински водач, ски инструктор. Вече има правна възможност и за създаване на нова наредба за организацията на детския и ученическия отдих и туризъм. Факт е и формулировката на понятието национален курорт.

Законът разширява функциите на Националния съвет по туризъм, което ще подобри координацията в управлението на отрасъла на национално ниво. В него ще се включват по-активно като членове представители на туристическия бранш.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП представи предимствата за инвестиции в България на икономически форум в Цюрих
Повече от 70 представители на швейцарския бизнес, от различни сектори взеха участие във форума Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фотоволтаичната индустрия – с искания за нови мерки в енергетиката
БФА подкрепя създаването на социален енергиен фонд, като мярка в помощ на най-нуждаещите се Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум на австрийски фирми Austria Showcase „Транспортна техника и транспортна инфраструктура”
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание, три дни преди да бъде разпуснато, одобри Закона за туризма
Във финалните текстове остана въвеждането на срочна категоризация за повече видове туристически обекти, както и възможността за издаване на електронни туристически ваучери Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Средният осигурителен доход за януари е 634,55 лв.
Той намалява спрямо предходния месец Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага правила за осъществяването на практика на Инициативата за младежка заетост
Инициативата ще бъде допълваща към други проекти, разработени на национално равнище, в това число проекти, получаващи подкрепа по линия на ЕСФ… Още