Брой 52 (309), 14-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателят на БТПП представи предимствата за инвестиции в България на икономически форум в Цюрих


Икономически форум за България се проведе вчера в централата на OSEC (Федералната агенция за насърчаване на търговията и инвестициите) в Цюрих. От българска страна, с презентации участваха Н.Пр. Меглена Плугчиева, посланик на България в Швейцария, Цветан Симеонов, председател на БТПП, адв. Нели Ташева, лектор по правни и данъчни аспекти на чуждестранните инвестиции в България, и Васил Радойновски, изпълнителен директор на Българо-швейцарската търговска камара.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи пред швейцарските фирми атрактивната бизнес среда и условията за инвестиции в страната ни, с акценти върху макроикономическите индикатори, кредитен рейтинг, добра изходна точка за достъп до пазари в Европа и Близкия изток, квалифицирана работна ръка. Той  очерта конкретните предимства за инвестиции в страната ни: членство в ЕС и НАТО, стабилна валута, нисък бюджетен дефицит и държавен дълг - вторият най-нисък държавен дълг в Европейския съюз (17% от БВП) и един от най-ниските бюджетни дефицити (2,1%) за 2011 г.  Разходите за бизнес също са ниски: 10% корпоративен данък, 10% данък върху доходите на физическите лица и конкурентно заплащане на труда в рамките на ЕС. Енергийните разходи за наемането на офисни сгради и помещения, също са едни от най-ниските в сравнение с другите страни-членки на ЕС. В края на експозето Симеонов представи очакванията на българските фирми за бизнес климата през 2013 г.– част от проучване на европейско ниво, извършено сред членовете на БТПП. 

Повече от 70 представители на швейцарския бизнес, от различни сектори взеха участие във форума. Присъстваха компании от сферата на електрониката и електротехниката, машиностроенето, консултантски услуги, туристически бизнес и други. Изключителният интерес е породен от факта, че събитие от такъв мащаб за България не е организирано в последните 10 години в Швейцария.

Като посланик на добрите бизнес практики в България, в събитието участва Едуард Хени, изпълнителен директор на „Оскар Рюег България“ ЕООД - Стара Загора. Фирмата произвежда метални формировани детайли с висока сложност за автомобилната индустрия и има годишен оборот над 3 млн. лв.

Швейцария е перспективен търговски и икономически партньор за България поради благоприятния търговско-политически режим, изгодните условия за реализиране на реекспортни, транзитни, финансови и други специфични търговско-икономически операции, високото технологично равнище на индустрията, значителната стабилност на нейната икономика и национална валута. Страната има силна протекционистична политика за насърчаване на малките и средни предприятия, както и много добре функционираща система на обвързаност между образованието, науката и реалния бизнес. Благодарение на прилагането и на дуалната система за професионално обучение безработицата в Швейцария е само 2,9%. Наскоро БТПП участва в дискусия за предимствата на тази система и приложението й в България чрез приемане на съответни законодателни решения.

Партньори на БТПП в Швейцария са OSEC - Федералната агенция за насърчаване на търговията и инвестициите; SOFI – Швейцарска организация за насърчаване на инвестициите; SIPPO- Швейцарска програма за насърчаване на вноса.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП представи предимствата за инвестиции в България на икономически форум в Цюрих
Повече от 70 представители на швейцарския бизнес, от различни сектори взеха участие във форума Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фотоволтаичната индустрия – с искания за нови мерки в енергетиката
БФА подкрепя създаването на социален енергиен фонд, като мярка в помощ на най-нуждаещите се Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум на австрийски фирми Austria Showcase „Транспортна техника и транспортна инфраструктура”
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание, три дни преди да бъде разпуснато, одобри Закона за туризма
Във финалните текстове остана въвеждането на срочна категоризация за повече видове туристически обекти, както и възможността за издаване на електронни туристически ваучери Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Средният осигурителен доход за януари е 634,55 лв.
Той намалява спрямо предходния месец Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага правила за осъществяването на практика на Инициативата за младежка заетост
Инициативата ще бъде допълваща към други проекти, разработени на национално равнище, в това число проекти, получаващи подкрепа по линия на ЕСФ… Още