Назад

Асоциация на козметиците в България ще проведе редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание

Управителният съвет на Асоциация на козметиците в България (АКБ), свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 11 април 2022 г. от 10.00ч., гр. София, ул. Искър 9, в сградата на БТПП, ет. 1, зала 1.

Поканват се да присъстват всички физически лица и асоциираните членове на Асоциация на козметиците в България (АКБ), издължили членския си внос. Членовете – юридически лица се представляват от ръководителя или от упълномощено от него лице, което има право да изказва предложения и да участва в обсъждане на такива.

Всеки член ще получи покана на личния си имейл, който е предоставил в заявлението си за членство.

Потвърждение на присъствие на имейл akb_office@abb-bg.eu