Назад

Кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения стартира Инспекцията по труда


В периода 15.03.2022 – 31.05.2022 г. Главна инспекция по труда ще проведе национална кампания, свързана с превенцията на мускулно-скелетните смущения на работното място. Тя е част от общоевропейската кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и за първи път се провежда в сътрудничество с Европейската агенция по здраве и безопасност при работа. Целта е инспекционните ресурси на Комитета да се обединят с информационните на Агенцията. В национален мащаб акцентът на кампанията  ще бъде върху инспекционната дейност и прилагането на превантивни мерки за ограничаване разпространението на този вид смущения. Предварително са избрани секторите, в които ще се извършват проверките. За България това са – строителство и хранително-вкусовата промишленост.

Инспекторите по труда преминаха обучение, за да се запознаят с начина за извършване на проверките в рамките на кампанията и с ръководство за оценяване качеството на оценката на риска от мускулно-скелетни смущения при различни видове работи, разработени от SLIC. Представени бяха и пилотни проверки, вече извършени в други държави.

Мускулно-скелетните смущения са сред най-често срещаните здравословни проблеми на работното място, които изискват и специално внимание. Според анализа на Националния осигурителен институт за лицата, които се възползват от програмата за профилактика и рехабилитация, почти 70% от всички са се включили заради проблеми с опорно-двигателния апарат. Мускулно-скелетните смущения водят най-често до заболявания, свързани с него. Рисковите фактори за появата на тези проблеми са много - от уморителните и болезнени положения на тялото, носенето или местенето на тежки товари до еднообразните движения. Те съществуват както в производството, така и в офиса. Най-често засегнатите части на тялото са: врат, рамене, шия, долна част на гърба, колене, китка и пръсти.

На сайта на Инспекцията по труда, в секцията „Дейност“, в рубриката „Информационни кампании“, подрубрика „Превенция на МСС – 2020 – 2022 г.“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/539 са публикувани и ще продължат да се публикуват полезни практически материали и информация, свързани с рисковете и превенцията на мускулно-скелетните смущения. Кампанията на Комитета на старшите инспектори по труда ще приключи в края на 2022 г. с публикуването на доклади от държавите членки относно проверките.

Следва да се има предвид, че законът задължава работодателите да предоставят на работещите необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове. Това условие би било изпълнено в най-висока степен, ако тази информация е постоянно достъпна и на разположение на работещите на обектите.