Брой 34 (794), 18-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Покана от БХРА за участие в специализирано Изложение и Конференции за управление на отпадъци и ефективно оползотворяване на ресурсите


Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Виа Експо Ви канят да участвате в предстоящото специализирано Изложение и Конференции за управление на отпадъци и ефективно оползотворяване на ресурсите, енергийна ефективност, интелигентни градове, управление при бедствия и аварии от 11 до 13 март 2015 г. в София

В организираните от Виа Експо изложение ще участват водещи компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Израел, Испания, Италия, Литва, Молдова, Полша, Чешка република, Швейцария и др.. Посетителите ще се запознаят с решения в областите:

Енергийна ефективност в различни индустриални сектори: когенерация; LED осветление; термопомпи; енергийно ефективно строителство, изолации; системи за отопление, вентилация и климатизация;

● Възобновяема енергия: биоенергия (инсталации за производство на биомаса и биогаз, отоплителни котли, компоненти); вятърна; геотермална; хидроенергия; соларна енергия (PV модули, автономни и хибридни системи, соларни системи за топла вода и отопление, инвертори);

Интелигентни градове: eнергиен мениджмънт, съхранение на енергия, интелигентни мрежи; информационни и телекомуникационни технологии, безжични и мрежови решения; интелигентно улично осветление; системи за сградна автоматизация и контрол, видеонаблюдение, софтуер, услуги и др.

Мобилност и транспорт: електрически превозни средства; интелигентни транспортни системи, паркинг системи; батерии и устройства за зареждане;

Управление на отпадъци и рециклиране: събиране, третиране, транспортиране, рециклиране, оползотворяване, енергия от отпадъци;

Управление при бедствия и аварии: продукти за безопасност, предпазни средства, спасителна техника и др.

В Конференциите: Smart Cities, Save the Planet, EE & ВЕ, Save the Life ще се включат лектори от авторитетни фирми и международни асоциации от над 15 държави.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес организации от България и Македония обсъждат нови съвместни инициативи
Договорено е провеждане на Българо-македонски форум на 12 март в БТПП Още
Предприемачи от Казахстан и Узбекистан с интерес за бизнес в България
Проучват възможностите за инвестиране, външнотърговския режим и условията за създаване на смесени фирми Още
Среща в Белград по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
БТПП е партньор по проекта, заедно с още работодателски организации и Международната организация на работодателите Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана от БХРА за участие в специализирано Изложение и Конференции за управление на отпадъци и ефективно оползотворяване на ресурсите
11 - 13 март 2015 г., Интер Експо Център, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Равнището на безработицата този януари е по-ниско от същия месец година по-рано
Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
План за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
По-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Физическите лица трябва задължително да декларират получените или предоставени парични заеми
Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент иска да знае: помагат ли страните в ЕС на компании да плащат по-ниски данъци?
Разследване на страни от ЕС, за които има съмнение, че предоставят преференциално данъчно третиране на корпорации Още