Брой 34 (794), 18-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 525

18.02.15.01 ПОРТУГАЛИЯ
Португалска компания, специализирана в производството и комерсиализирането на рибни и морски продукти (пресни и замразени), търси нови доставчици на изброените продукти.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.02 ДАНИЯ
Малка датска фирма, специализирана в продажбата на торбички от рециклирани полипропиленови тъкани, търси компания в Европа, която може да произвежда и шие торбичките. Клиентът трябва да може да съшива дръжки с вграден ластик, с цел затваряне на торбичката, както и пластмасови дръжки.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.03 СЛОВЕНИЯ
Словенска фирма производител и дистрибутор на хранителни масла търси компания, специализирана в продажби или, която е ексклузивен доставчик на висококачествени тъмнозелени тиквени семки и други видове семена и ядки. Компанията желае да сключи търговско споразумение или споразумение за дистрибуция.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.04 СЛОВЕНИЯ
Словенският компания, която работи в сферата на оборудването за автоматизация на транспортни и асансьорни уредби в промишлеността търси дистрибутори.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.05 СЛОВЕНИЯ
Словенска фирма, специализирана в производството на плодови напитки търси дистрибутор или подизпълнител с опит в същата област. Предлага се партньоство под формата на подизпълнение или споразумение за разпространение.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.06 ХЪРВАТСКА
Хърватска компания, собственик на естествен воден извор, предлага партньорство под формата на: съвместно предприятие и / или възможност за продажба / придобиване на цялата фирма или част от нея.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.07 ЕГИПЕТ
Компания от Египет, водещ производител и износител на широка гама от домашен текстил и готови облекла (кърпи, покривки, чаршафи и покривки, халати за баня, тъкани и трикотажни облекла), търси търговски посредници (търговци на едро, дистрибутори , агенти) в Европа. Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.08 ПОЛША
Известно предприятие от Полша, специализирано в преработването на плодове и зеленчуци, с много добър опит в международното сътрудничество, се интересува от намирането на нови дистрибутори за своите продукти на външни пазари. Предоставянето на слуги по подизпълнение също представляват интерес.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.09 ТУРЦИЯ
Турска фирма, специализирана в производството на корабни съоръжения, промишлени продажби за газ, производство на стоманени решетки, стоманени конструкция, както и в продажби на технически хардуер, търси дистрибуторски партньори в Европа.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.10 ХЪРВАТСКА
Хърватски производител на дървени мебели и играчки, чиято дейност е специфична поради политиката си за наемане на хора с увреждания, търси дистрибутори за своите продукти и предлага услугите си под формата на подизпълнител.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.11 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, работеща в областта на човешките ресурси, търси фирми от ЕС, активни в същата област и специализирани в набирането на квалифициран персонал и персонал за фирми, с които да установят общи дейности за набиране на кадри с цел осигуряване на високо квалифицирана работна сила от и към Италия. Компанията се интересува от създаване съвместно предприятие.
Валидна до: 18/02/2016

18.02.15.12 СЛОВЕНИЯ
Словенският производител на гръмоотводи търси партньори за търговско посредничество (дистрибутори, представители) за своите продукти в областта на индустриалните, офис, улични и пътни гръмоотводи.
Валидна до: 18/02/2016

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес организации от България и Македония обсъждат нови съвместни инициативи
Договорено е провеждане на Българо-македонски форум на 12 март в БТПП Още
Предприемачи от Казахстан и Узбекистан с интерес за бизнес в България
Проучват възможностите за инвестиране, външнотърговския режим и условията за създаване на смесени фирми Още
Среща в Белград по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
БТПП е партньор по проекта, заедно с още работодателски организации и Международната организация на работодателите Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана от БХРА за участие в специализирано Изложение и Конференции за управление на отпадъци и ефективно оползотворяване на ресурсите
11 - 13 март 2015 г., Интер Експо Център, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Равнището на безработицата този януари е по-ниско от същия месец година по-рано
Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
План за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
По-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Физическите лица трябва задължително да декларират получените или предоставени парични заеми
Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент иска да знае: помагат ли страните в ЕС на компании да плащат по-ниски данъци?
Разследване на страни от ЕС, за които има съмнение, че предоставят преференциално данъчно третиране на корпорации Още