Брой 248 (253), 19-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

НСНИ предложи спешни мерки за регламентиране на търговската дейност в бранша


На 18 декември в сградата на НАП се проведе пресконференция с участието на представители на Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ). Фокусът бе поставен върху щетите причинени на фиска от неплащането на данъци от страна на некоректни брокери.

Липсата на регламентация в бранша е една от причините в сферата на недвижимите имоти да няма ясно разграничаване между професионално и легитимно работещите компании и онези брокери, които предлагат нерегламентирано услуги на пазара на недвижими имоти у нас. Липсата на публичен регистър, който да представя всички работещи на пазара компании е предпоставка и възможност за работа "на тъмно" и укриване на данъци и некоректни практики в бизнеса.

Констатации:

80% от брокерите на недвижими имоти не декларират коректно доходите си и укриват данъци и такси. Това стана ясно по време на пресконференция на НАП, посветена на проблемите с отчитането на приходи от агенции за имоти. По данни на НАП, в страната действат между 2700 - 3200 агенции за недвижими имоти и брокери. Реално обаче броят на посредниците е по-голям, сочат неофициални проучвания, като скритите са между 800 и 1100 агенции или физически лица. Така делът на нерегистрираните, „домашни брокери" са около 23% през 2007 г., като през 2011 г. той достига 31%. Дори свиването на пазара в резултат на икономическата криза не е променило тази цифра. 

Най-високи са приходите на агенциите при бума на имотния пазар в периода 2007 - 2008 г., когато в бюджета са внесени повече приходи, заяви Катя Цветанова от отдел Анализ на риска към НАП. След този период има спад в развитието на сектора, а от там и в декларираните резултати, каза още Цветанова. По думите й с намаляването на активността в сектора заради кризата е нараснал и процентът на укритите приходи. София, Варна и Бургас водят в класацията за  укриване на данъци.

Мерки, предложения, инициативи

 Национално сдружение "Недвижими имоти" обяви, че членовете на организацията държат да се вземат спешни мерки за регламентиране на търговската дейност в бранша, както и да се приеме Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти. Публичен регистър на компаниите поддържан от Камара на брокерите ще е решение на проблемите свързани с легитимността и изрядността към клиентите и фиска. НСНИ винаги е изразявало готовност за сътрудничество с държавата, за да се постигне равнопоставеност за всички предлагащи услуги на пазара на недвижими имоти в страната. Еднакви трябва да са изискванията по отношение на коректност към държавата и фиска, професионализъм и качеството на услугите предоставяни от компаниите - брокери на недвижими имоти.

НСНИ участва в адаптацията на Българския стандарт за услуги предоставяни от брокери на недвижими имоти, стандарт който  е в основата на предложението за Закона за дейността на брокерите, който НСНИ настоява да бъде приет.

Съвместно с НАП през 2013 година ще се планира и проведе кампания, която ще  цели повишаване на общественото разбиране и по-ясно  съзнание за изискванията, които гражданите трябва да имат по отношение на предлаганите им от брокерите на имоти услуги. Хората трябва да търсят правата си. Предвижда се издаването на брошура, която да бъде разпространена в нотариалните офиси, данъчните служби, както и да се организира кръгла маса с участието на общините, Агенцията по вписванията и други заинтересувани участници.  Ще се търси съдействието на имотните портали, за да се публикуват  най-честите рискове, които съпътстват сделките за недвижими имоти.

Мерките на НАП за справяне със ситуацията ще бъдат проверки и ревизии на място.  Те ще са насочени там, където е преценено, че рискът за бюджета ще е най-голям. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за повече прозрачност при определяне на цените в енергетиката
Общественият консултативен съвет към ДКЕВР проведе заседание по въпроси, свързани с цената на природния газ Още
Ще се обсъди със заинтересовани страни въпроса за ползите от присъединяването към „Ротердамските правила”
Новите правила са от ключово значение за развитието на международноправната уредба на световната търговия Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
НСНИ предложи спешни мерки за регламентиране на търговската дейност в бранша
Настоява за приемане на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална програма за развитие: България 2020
Тя осигурява и рамката, в която ще бъдат определяни приоритетите за инвестиране на публичните средства (национални и европейски) Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Решение № ЕО-13/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Преходния национален план за големи горивни инсталации
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще преговаря с ЕК за 1 млрд. лв. за рехабилитация на пътища II и III клас
През 2013 г. ще стартира рехабилитацията на нови 13 проекта второкласни и третокласни пътища с обща дължина 180 км Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК формулира нови приоритети в областта на цифровите технологии
Понастоящем потенциалът на цифровата икономика не може да се разгърне поради нехомогенната общоевропейска рамка на политиките Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN